Barryscourt Castle

Caisleán Chúirt an Bharraigh

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Carraig Tuathail, Contae Chorcaí
Uimhir Theileafóin:  +353 21 488 2218
Uimhir Facs:  Níl aon uimhir facs ann
Seoladh ríomhphoist:  barryscourtcastle@opw.ie
Láithreán Gréasáin:  Níl aon láithreán gréasáin ann

Uaireanta Oscailte

Tabhair faoi deara nach bhfuil aon rochtain ar an Caisleán agus Gairdín

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Saoráidí:  Taispeántas, leithris, carrchlós

Bialann/Seomraí Tae:  Tá siad ann.  Uimhir:  +353 21 488 3864

(Arna bhainistiú i gcomhar le hIontaobhas Chúirt an Bharraigh)

Is i gCaisleán Chúirt an Bharraigh a bhí suíochán ríoga mhuintir Uí Bharraigh sa séú haois déag. An caisleán atá ann faoi láthair, is sampla breá é de ghnáth-thúrtheach a d'fheictí go coitianta in Éirinn, mar a bhfuil balla slán bábhúin timpeall air agus túir chúinne le feiceáil ann. Is mór an athchóiriú atá déanta sa Phríomh-Halla ar an gCéad Urlár agus sa Halla Mór ar an Dara hUrlár, áit a bhfuil sé feistithe agus troscán curtha isteach ann. Tá an tÚllord athchóirithe freisin agus é deartha de réir mar a bhí sé sa séú haois déag, agus tá gairdín luibhe curtha sa bhábhún.  Is iad ECAD a thug cúnamh airgid don Iontaobhas le haghaidh an tionscadail seo.

Suíomh:  Gar do Charraig Tuathail in aice le Bóthar Chorcaí/Eochaille (N25)

Bealaí Bus:  Téigh i dteagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann, +353 1 8366111

Turais Threoraithe:            
Uaslíon:  15
Fad:  50 nóiméad
Ní féidir cuairt a thabhairt ar an áit ach trí thuras treoraithe a dhéanamh. Sa chás go mbíonn grúpa cúig dhuine dhéag ann, ní mór turas a chur in áirithe roimh ré

Bileog Eolais/Treoirleabhar:  Ar fáil i mBéarla        

Imeachtaí Séasúracha:  Fiosraigh an scéal roimh ré trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

An gceadaítear grianghraif/físeáin:  Ceadaítear, ach ní mór do dhuine ceadúnas a fháil chun críocha tráchtála

Eolas Breise:  Tá rochtain theoranta ag cuairteoirí atá faoi mhíchumas