Desmond Castle

Caisleán Deasmhumhan

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Sráid Chorcaí, Cionn tSáile
Guthán:  +353 21 477 4855
Facs:      Níl ar fáil
Ríomhphost:  desmondcastle@opw.ie
Láithreán Gréasáin: 

Uaireanta Oscailte

2020
Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an suíomh seo dúnta don bhliain 2020 mar gheall ar oibreacha caomhnaithe. Leithscéalta as aon mhíchaoithiúlacht a ba chúis leis.

 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúpa & Seanóir: €4.00
Leanbh/Mac Léinn: €3.00
Teaghlach : €13.00

Áiseanna

Taispeántas le treoracha air
Bialann/Seomraí Tae:  Níl ar fáil

 

Thóg Iarla Deasmhumhan Caisleán Deasmhumhan timpeall 1500. Is sampla maith é an caisleán de thúrtheach uirbeach, ina bhfuil daingean trí stór le stórais ag an gcúl.   Tógadh é ar dtús mar theach Custaim, ach d'fheidhmigh an caisleán mar phríosún sa 18ú haois freisin (tugtar an Príosún Francach air go háitiúil), stóras ordanáis le linn Chath Chionn tSáile (1601) agus teach na mbocht le linn an Ghorta Mhóir. Faoi thús an 20ú haois, bhí caisleán Deasmhumhan meathlaithe. Ainmníodh mar Shéadchomhartha Náisiúnta é i 1938. Ó bhliain 1997, tá Iarsmalann Idirnáisiúnta na Fíona suite sa chaisleán. Déanann an taispeántas seo cur síos ar stair shuimiúil naisc fíona Éireann leis an Eoraip agus leis an domhan uile.

 

Suíomh:  I mbaile Chionn tSáile, 300 méadar ó stáisiún na nGardaí (na Póilíní) ar shráid Chorcaí. Gar do Mhainistir na gCairmilíteach.

Busbhealach/Busbhealaí:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bus Éireann + 353 1 8366111

 

Meánfhad na Cuairte: 45 nóiméad

 

Turais Treoraithe:             
Uasmhéid daoine:  20
Fad ama:  30 nóiméad

Bileog/Treoirleabhar:  Béarla, Gaeilge, Fraincis, Spáinnis, Polainnis

 

Imeachtaí Séasúracha:  Déan iad a sheiceáil roimh ré trí leas a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

Tógáil grianghraf/físeán ceadaithe:  Tá sé ceadaithe, ach ní mór ceadúnas a fháil má tá sé chun críocha tráchtála

Eolas breise:  Ní mór dul suas céimeanna chun rochtain a fháil ar an gcaisleán