Fota Arboretum and Gardens

Crannlann agus Gairdíní Fota

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Oileán Fota, Carraig Thuathail, Corcaigh
Uimh. Theileafóin: +353 21 4812728
Uimh. Fhacs: + 353 21 4812728

Uaireanta Oscailte

2020

Aibreán – Deireadh Fómhair:
Luan - Satharn  09.00 – 18.00
Dé Domhnaigh 09.00 – 18.00

Samhain - Márta        
Luan - Aoine    09.00 – 17.00
Dé Domhnaigh 09.00 – 17.00 

Do Choisithe
Oscailte ó cheann ceann na bliana ag na hamanna atá tugtha thuas 

Meánfhad Turais: 1 - 2 uair an chloig

Táillí Isteach

Saor ó Tháille
Táille Páirceála de €3.00 in aghaidh an lae

Áiseanna

Láthair picnice, carrchlós poiblí do charranna/busanna, gairdíní a bhfuil rochtain ag daoine atá faoi mhíchumas orthu

Tá bailiúchán fairsing crann agus tor i gCrannlann Fota a shíneann thar achar timpeall 11 heachtár (27acra), ina bhfuil gnéithe mar linn ornáideach, gairdíní Iodálacha agus cinn le ballaí.  Ar an mbailiúchán áirítear a lán plandaí boga nach bhféadfaí a fhás i láithreacha intíre agus a lán samplaí de phlandaí andúchasacha ón leathsféar theas.  Ba é James Hugh Smith-Barry a leag Gairdíní Fota amach sa chéad leath den 19ú haois.

 

Suíomh: Oileán Fota, Cuan Chorcaí. Neas. 14 ciliméadar ó Chathair Chorcaí ar bhóthar an Chóibh  Seirbhís rialta traenach ó chathair Chorcaí go stáisiún Fota.

Bealaí Bus: Déan Teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann ag 353 1 8366111

Seirbhís rialta traenach ó chathair Chorcaí go stáisiún Fota

Turais faoi Threoir:  Trí shocrú amháin