Ilnacullin

Oileán an Chuillinn (Garinis) (Corcaigh)

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  An Gleann Garbh, Co. Chorcaí
Uimh. Theileafóin:   +353 27 63040
Uimh. Fhacs:   +353 27 63149
R-phost:  Dada
Suíomh gréasáin:  Dada

Uaireanta Oscailte

2020

1 Aibreán - 1 Samhain

Aibreán :
Luan - Satharn: 10.00   - 18.30
Dé Domhnaigh: 13.00 - 18.30

Bealtaine agus Meán Fómhair 
Luan - Satharn: 10.00 - 18.30
Dé Domhnaigh: 12.00 - 18.30

Meitheamh                                        
Luan - Satharn: 10.00 - 18.30
Dé Domhnaigh: 11.00 - 18.30

Iúil agus Lúnasa                     
Luan - Satharn: 09.30 - 18.30
Dé Domhnaigh: 11.00 - 18.30

Meán Fómhair

Gach lá: 10:00 - 17:30

Deireadh Fómhair

Gach lá: 10:00 - 16:30

Bíonn an teacht i dtír  deireanach 1 uair an chloig sula ndúntar 

Meánfhad Turais:  1 - 2 uair an chloig

Táillí Isteach

Duine Fásta €5.00
Grúpa €4.00
Páiste €3.00
Teaghlach €13.00

Áiseanna

 Leithris, leithreas do dhaoine atá faoi mhíchumas agus rianta féintreoraithe

Bialann/Seomraí tae: Caifé agus sneaiceanna éadroma
Acmhainn Suite - 40.

 É suite i bhfothain an chuain sa Ghleann Garbh  i mBá Bheanntraí, is oileán beag é Oileán an Chuilinn de 15 heachtár (37 acra) a bhfuil cáil air i measc gairneoirí agus daoine ar fud an domhain, a bhfuil spéis acu i gcrainn agus i dtoir, mar oileán a bhfuil áilleacht neamhghnách ag baint leis.   Is de bharr na comhpháirtíochta cruthaithí, beagnach céad bliain ó shin, idir Annan Bryce agus úinéir an oileáin ag an am Harold Peto, ailtire agus dearthóir gairdíní, atá na gairdíní ann.   Tá rochtain ar an oileán trí bhád beag farantóireachta agus busanna uisce ceadúnaithe le 60 suíochán.  Tabhair faoi deara le do thoil go ngearrann oibreoirí na mbád táille scartha maidir le turas an bháid chuig agus ón oileán.

Suíomh: An Gleann Garbh, Beanntraí.  1.5Km de thuras báid ó An Gleann Garbh

Bealach Bus: Déan Teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann ag +353 1 8366111

Turais faoi Threoir: Leabhrán féintreoraithe

Bileog/Leabhrán Treorach: Béarla, Gaeilge, Fraincis, Iodáilis, Spáinnis agus Gearmáinis

Eolas Breise: Táille scartha á ghearradh ag oibreoirí na mbád