Killarney National Park

Páirc Naisiúnta Chill Áirne (Ciarraí)

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Páirc Náisiúnta Chill Airne, Mucros, Cill Airne
Uimh. Theileafóin:  +353 64 6631400;   +353 64 6670144
Uimh. Fhacs:  +353 64 6637565;   +353 64 6633926.
R-phost: KillarneyNP@environ.ie
Suíomh gréasáin: www.killarneynationalpark.ie

Uaireanta Oscailte

Ionad Cuairteoirí:
Deireadh Fómhair - Lár an Mhárta   Ar fáil ach iad a iarraidh
Lár an Mhárta - Meán Fómhair 09.00 - 17.30, Go Laethúil


Pointe Eolais:
Meithimh - Lár Meán Fómhair: 09.30 - 18.30, Go Laethúil
ag an Teach Geata, Teach Chill Airne.                    

Táillí Isteach

Tá cead isteach in aisce chuig an bPáirc Náisiúnta

Áiseanna

Áiseanna: Taispeántas, leithris, leithris do dhaoine atá faoi mhíchumas, gairdíní, ceardlann, carrchlós do charranna/busanna, bialann.  Tá rochtain ag cách ar Theach Mhucrois.

Bialanna/Seomraí tae:        
Teach Mhucrois: Bialann iomlán le ceadúnas fíona le suíocháin do 170 duine
Do na huaireanta oscailte, féach Teach Mhucrois

Teachín Dhuibh Inis: Seomraí Tae, Teileafón +353 64 66 30085
Oscailte Bealtaine - Meán Fómhair: 09.00 - 18.00, Go Laethúil 

Lóiste Dianach: Seomraí Tae. Teileafón +353 64 66 36274
Oscailte Lár an Mhárta - Deireadh Fómhair: 10.00 - 18.00, Go Laethúil

Tá 10,000 heachtár (24,700 acra) de thírdhreach álainn idir loch agus sliabh sa Pháirc Náisiúnta. Tá cáil ar an bPáirc as ucht a gnáthóga agus a speiceas nádúrtha chomh maith lena coillte dair thoilm, a coillte iúir agus a fianna rua. 

Soláthraíonn Ionad Cuairteoirí na Páirce Náisiúnta (atá suite i dTeach Mhucrois) agus an Pointe Eolais ag an Teach Geata, Teach Chill Airne, eolas ar gach gné den pháirc.  Rochtain ar Ionad na gCuairteoirí agus ar an bpointe eolais do dhaoine atá faoi mhíchumas.

Soláthraíonn an tIonad Oideachais, atá suite i dTeach Chnoc Rí Fhir, réimse de chúrsaí a bhaineann le caomhnú an nádúir agus éiceolaíocht na Páirce Náisiúnta do pháistí scoile, do mhic léinn agus do ghrúpaí eile. Chun eolas a fháil cuir glaoch ar: +353 64 35960 nó r-phost chuig: knpeducationcentre@eircom.net, nó scríobh chuig Páirc Náisiúnta Chill Airne, Teach Chnoc Rí Fhir, Cill Airne, Contae Chiarraí.

Féach freisin Teach agus Gairdíní Mhucrois , Feirmeacha Traidisiúnta Mhucrois, Mainistir Mhucrois agus Caisleán Rois.

Suíomh: 6.5km ó Chill Airne ar an N71 (Bóthar an Neidín).

Turais faoi Threoir:   Rianta féintreoraithe

Bileog/Leabhrán Treorach:  Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis.

Taispeántas Closamharc:    
"Cnoc, Coill, Uisce"
Acmhainn Suite: 70
Aga: 20 nóiméad
Teangacha:Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis