Skellig Michael - 001

Sceilg Mhichíl

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Co. Chiarraí 
Uimh. Gutháin:  +353 1 6476912 (Séadchomharthaí Náisiúnta)
+353 1 6476000 (Seirbhísí do Chuairteoirí)
Ríomhphost:  visitorservices@opw.ie

Uaireanta Oscailte

 

Ní bheidh Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO Sceilg Mhichíl oscailte do chuairteoirí in 2020 mar gheall ar Covid-19 agus an riosca tarchuir do chuairteoirí agus don fhoireann. 

Cúis aiféala dúinn nach féidir linn cuairteanna a eagrú i láthair na huaire agus táimid ag súil go mór le fáiltiú roimh chuairteoirí arís amach anseo.   Beidh nuashonrú maidir le séasúr 2021 le fáil ar ár suíomh gréasáin in am trátha.

 

 

Táillí Isteach

Saor in Aisce
Táille ar leithligh gearrtha ag oibreoirí bád

Áiseanna

Níl ann (Tabhair ar aird nach bhfuil leithris ann. Moltar do chuairteoirí uisce a thabhairt leo agus éadaí cosanta a chaitheamh)
Bialann/Seomraí Tae:   Níl ann

 

 

 

FÓGRA TÁBHACHTACH SÁBHÁILTEACHTA. LÉIGH GO CÚRAMACH

Fáilte go Suíomh Oidhreachta Domhanda Sceilg Mhichíl.

 

Is suíomh fiáin agus Anaclann Dúlra ainmnithe é Sceilg Mhichíl. Tá tírdhreach an tsuímh uathúil agus ní mór do chuairteoirí a bheith cúramach i gcónaí.

 

Chun cuairt a thabhairt ar an mainistir ní mór dul suas 618 céim, ag dréimeadh breis agus 600 troigh (180 méadar). Is dreapa deacair é agus ba chóir do dhaoine a bhfuil fadhb sláinte orthu a dteorainneacha fisiceacha féin a mheas go cúramach sula ndéanfaidh siad iarracht an chuid seo den suíomh a thaiscéaladh.

 

· Caithfidh cuairteoirí fanacht ar na conairí aitheanta i gcónaí
· Caithfear leanaí a mhaoirsiú go cúramach i gcónaí
· Bítear san airdeall faoi chlocha ag titim
· Tá fána géar ar na céimeanna
· Níl na céimeanna cothrom
· Bíonn na céimeanna sleamhain nuair a bhíonn siad fliuch

Tá na hoileáin Sceilge mórthaibhseacha lonnaithe 8 míle (12 km) amach ó chósta an Chalaidh i gCiarraí Thiar Theas. Agus iad ag éirí go maorga os cionn na farraige tá siad 714 troigh (218 méadar) os cion na farraige.  Ar bharr na carraige mistéirí seo  tiocfaidh tú ar lonnaíochta manach ón séú haois atá coinnithe go maith fós.

Tá na chéad tagairt do na Sceilg sa stair chomh fada siar le 1400BC.  Le linn na bPéindlíthe chuaigh go leor Caitliceach amach ar Sceilg Mhichíl agus ar an Sceilg Bheag mar go raibh an creideam Caitliceach á chur faoi chois.   An charraig is mó acu Sceilg Mhichíl agus is ann a lonnaigh manaigh i bhfad siar.  Chaith manaigh sin Naomh Finín saol simplí agus mhair siad i mbotháin chloiche ar dhéanamh na cruiceoige.  Thagaidís anuas na 618 céim atá ann gach maidin agus iad ag dul ag iascach lena mbricfeasta a fháil.  Chaith siad an chuid ba mhó den lá ag guí, ag breathnú amach don gharraí fáis agus ag staidéar. Bhí na botháin a raibh déanamh ciorcail taobh amuigh orthu agus iad dronuilleogach taobh istigh tógtha go cúramach le nár tháinig aon deor bháistí idir na clocha.   D'fhág na manaigh an t-oileán sa tríú aois déag agus b'áit oilithreachta a bhí ann ina dhiaidh sin.  Tá an-leor éan ar an oileán agus thart ar na Sceilg go háirithe puifíní agus gainéid amach san earrach agus ar an Sceilg Bheag, áit a neadaíonn 23,000 péire ar gach gob faille. Is ann atá an dara cóilíneacht gainéad is mó ar domhan

 

Láthair:  Turas báid 11.5km ón gCaladh, ó Dhairbhre nó ó Bhaile an Sceilg

Bealaí Bus:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann +353 1 8366111 (maidir le taisteal go dtí an Caladh, Dairbhre nó Baile an Sceilg)

Turais Threoraithe:   Níl

Bileog Eolais/Treoirleabhrán:   Níl ann

 

Imeachtaí Séasúracha:  Seiceáil roimhré le do thoil, agus na mionsonraí teagmhála thuasluaite á n-úsáid

Grianghrafadóireacht / Físthaifeadadh ceadaithe:  Tá

Eolas Breise:
Tabhair faoi deara, le do thoil, go mbraitheann rochtain ar choinníollacha taoide agus aimsire.
Caithfidh duine fásta a bheith i dteannta páistí i gcónaí. 
Is láthair thar a bheith leochaileach é seo agus iarrtar ar chuairteoirí comhoibriú lenár n-iarrachtaí an séadchomhartha seo a chosaint.