Muckross House and Gardens

Teach Mhucrois agus na Gairdíní

Sonraí Teagmhála

Seoladh:   Teach Mhucrois, Páirc Náisiúnta Chill Airne, Mucros, Cill Airne, Co. Chiarraí.   
Uimhir Theileafóin: +353 64 66 70144
Uimhir Facs: +353 64 66 70116
Suíomh Gréasáin: www.muckross-house.ie  

 

 

 

Uaireanta Oscailte

               
Iúil & Lúnasa: Go laethúil, 09.00 - 19.00            
Meán Fómhair - Meitheamh: Go laethúil, 09.00 - 17.30

Gairdíní:  Oscailte laethúil 08.00 - 18.00, agus 08.00 - 20.00 in Iúil agus Lúnasa

Tabhair faoi deara: Dúnann an geata uaghoibríoch 45 nóinéad tar éis an dúnta.

  

Tabhair faoi deara nach bhfuil cead isteach 60 nóim roimh am dúnta.  Ní mór do gach grúpa deichniúir nó níos mó ná deichniúr áit a chur in áirithe roimh ré.
Dúnta ar feadh seachtain amháin ag an Nollaig.
Bíonn Oifig Eolais Theach Mhucrois ar oscailt ar feadh na bliana.
Bíonn Oifig Eolais Theach an Gheata, Teach Chill Airne ar oscailt gach lá ó Mheithimh go lár Mheán Fómhair, 09.00 - 18.30

Táillí Isteach

Duine Fásta: € 9.00
Grúpa / Sinsearach: € 7.50
Leanbh / Mac Léinn: € 6.00
teaghlaigh
2 Daoine Fásta + 2 Leanaí: € 28.00
2 Daoine Fásta + 3 Páistí: € 32.00
Ticéad Comhpháirteach do Theach, Gairdíní agus Feirmeacha Traidisiúnta -
Duine Fásta: € 15.00
Grúpa / Sinsearach: € 13.00
Leanbh / Mac Léinn: € 10.50
Family -
2 Daoine Fásta + 2 Leanaí: € 45.00
2 Daoine Fásta + 3 Páistí: € 50.00


Tá na rátaí ceart mar a bhí ag an am ar priontáladh. Moltar do chuairteoirí na táillí iontrála a sheiceáil roimh ré.

Áiseanna

Saoráidí: Taispeántais, leithris, leithris do dhaoine faoi mhíchumas, gairdíní, ceardlann, cosáin faoi chomharthaí, áit pháirceála do charranna agus busanna. Rochtain uilíoch agus ardaitheoir chomh maith. 

Bialann/Seomraí Tae: Bialann le ceadúnas fíona         
Suíocháin: 170. Tel 064 66 39354

 

 

 

Tá Teach Mhucrois lonnaithe istigh i bPáirc Náisiúnta Chill Airne - teach mór breá Victeoiriach agus ceann de thithe maorga na hÉireann.   Léiríonn na seomraí atá feistithe faoi throscán galánta an chaoi ar mhair na mionuaisle talún agus tá blaiseadh le fáil thíos staighre san íoslach de na coinníollacha oibre a bhí ag na searbhóntaí a bhí fostaithe sa Teach.   Tá cáil ar áilleacht Ghairdíní Theach Mhucrois ar fud fad na cruinne.    Tá cáil orthu go háirithe as na tiomsacháin bhreátha d'asáilianna agus de ródaideandróin chomh maith le gairdín uisce atá breá fairsing agus le carragán fíorálainn atá greanta as aolchloch nádúrtha.  Oibríonn roinnt oibrithe ceirde oilte i dTeach Mhucrois leis agus is féidir iad seo a fheiceáil i mbun oibre agus scileanna traidisiúnta cheirdeanna na fíodóireachta, an leabharcheangail agus na potaireachta á n-úsáid acu sa ghairdín imfhálaithe atá in aice láimhe.  
Rochtain iomlán do chuairteoirí faoi mhíchumas.

 

Tugadh daoine ar aire gur ionad an-ghnóthach é seo agus go bhféadfadh moill a bheith curtha ar chuairteoirí  i rith an tsamhraidh.
Bainistithe i gcomhar le hIontaobhaithe Theach Mhucrois.
Féach freisin Feirmeacha Traidisiúnta Mhucrois, Páirc Náisiúnta Chill Airne, Mainistir Mhucrois agus Caisleán an Rois.

Suíomh: 6.5km ó Chill Airne ar an N71 (Bóthar an Neidín) 

Turais Threoraithe: Cead isteach ar thuras treoraithe amháin
An líon is airde: 35. (48 le grúpa busanna atá áirithe roimh ré)
Fad ama: 55 nóiméad

Bileog eolais/ Leabhar treorach: Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis agus Ollainnis.         

Taispeántas Closamhairc: Sliabh, Adhmad, Uisce
Suíocháin: 70  
Fad ama: 20 nóiméad
Teanga: Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis