Ceide Fields

Achaidh Chéide

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Baile an Chaisil, Co. Mhaigh Eo
Guthán: +353 96 43325
Facs: +353 96 43261
Ríomhphost: ceidefields@opw.ie
Láithreán Gréasáin: museumsofmayo.com

Uaireanta Oscailte

2019

14 Márta - Deireadh Bealtaine Gach lá 10.00- 17.00
Meitheamh - Deireadh mhí Mheán Fómhair Gach Lá 10.00 - 18.00
1 Deireadh Fómhair - 30 Deireadh Fómhair Gach Lá 10.00 - 17.00 

Táillí Isteach

Duine Fásta €5.00
Seanóir €4.00
Leanbh €3.00
Teaghlach €13.00

Áiseanna

Páirceáil, rochtain ar láithreoireacht chlosamhairc agus taispeántais ar an mbunurlár, leithris do chuairteoirí faoi mhíchumas.

Bialann/Seomraí Tae: Tá, suíocháin: 75
 

 

 

Thíos faoi phortaigh fhiáine Thuaisceart Mhaigh Eo tá Achaidh Chéide, an séadchomhartha Clochaoise is mó ar domhan ina bhfuil córais pháirceanna, limistéir chónaithe agus tuamaí meigiliteacha. Tá na páirceanna, atá fálaithe ag ballaí cloiche agus a chumhdaíonn na mílte acra, beagnach 6,000 bliain d'aois, agus mar sin is iad na páirceanna aitheanta is ársa ar domhan. Tá siad clúdaithe ag bratphortach nádúrtha lena chuid fásra agus fiadhúlra uathúil féin. Tá roinnt duaiseanna buaite ag an Ionad Cuairteoirí, lena n-áirítear an Bonn Ór don ailtireacht. Tá sé suite in aice le roinnt de na haillte agus foirmíochtaí carraige is suntasaí in Éirinn, agus tá ardán amhairc ar imeall na haille 110m in airde.

Moltar do chuairteoirí éadaí a chaitheamh chun iad a chosaint ón aimsir agus bróga a chaitheamh atá oiriúnach don siúl ar thalamh neamhchothrom.

Suíomh: 8km siar ó Bhaile an Chaisil ar an R314