Parkes Castle

Caisleán Parke

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Abhainn an Chartúin, Co. Liatroma
Uimhir Theileafóin: +353 71 916 4149 
Uimh. Facs: +353  71 916 4546 
Ríomhphost: parkescastle@opw.ie
 

 

Uaireanta Oscailte

2020

26 Márta - 30 Meán Fómhair ireadh Fómhair : Go laethúil: 10.00-18.00        

Cead isteach deiridh: 45 nóiméad roimh am dúnta   

Gnáthfhad na Cuairte: 1 uair 

 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €4500
Grúpa agus Seanóir: €4.00
Leanbh/Dalta scoile: €3.00
Teaghlach:€13.00

Áiseanna

Taispeántais, leithris agus leithris do dhaoine faoi mhíchumas, áit pháirceála phoiblí do charranna / busanna cóngarach don suíomh.  

Is caisleán é seo atá athchóirithe agus atá ann ó thréimhse na plandála; tógadh é go luath sa 17ú céad agus is álainn an suíomh atá aige suite ar bhruacha Loch Gile.  B'ann a bhí cónaí ar Robert Parke agus ar a theaghlach tráth.  Tá fianaise le fáil thart timpeall an Chlóis go raibh túrtheach ann ón luath-thréimhse sa 16ú céad agus go raibh an déanmhas faoi úinéireacht an Uas Brian O'Rourke tráth. Cuireadh eisean chun báis ina dhiaidh sin i Tyburn, Londain sa bhliain 1591. Rinneadh athchóiriú ar an gCaisleán agus baineadh úsáid as an dair Éireannach agus as ceardaíocht thraidisiúnta san athchóiriú. Rochtain do chuairteoirí faoi mhíchumas - ar urlár na talún.

Suíomh: Ar Bhóthar Shligigh-Droim Dhá Thiar (R286), 11km ó bhaile Shligigh nó 7km ó Dhroim Dhá Thiar   

Bealach(Bealaí) Busanna: Téigh i dteagmháil leis an Ionad Taistil, Bus Éireann +353 1 8366111 

Turais Threoraithe : 
Ar fáil ach iad a iarraidh
An líon is airde: 25      
Fad ama: 40 nóiméad 

Bileog eolais/ Leabhar treorach: Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis  

Ócáidí Séasúracha: Seiceáil roimh ré; úsáid na sonraí teagmhála thuas, le do thoil

An gceadaítear Fótagrafaíocht / Físeán: Ní cheadaítear istigh sa Chaisleán ach ceadaítear thart timpeall ar thalamh an chaisleáin (nuair nach le haghaidh tráchtála). Ní mór cead a fháil le haghaidh fótagrafaíocht thráchtála.

Faisnéis Bhreise: Cead isteach deiridh 45 nóiméad roimh am dúnta