Sligo Abbey

Mainistir Shligigh

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Sráid na Mainistreach, Sligeach
Uimh. Gutháin: +353 71 914 6406
Uimh. Facs: +353 71 914 9909
Ríomhphost: sligoabbey@opw.ie

Uaireanta Oscailte

2020

26 Márta - 28 Deireadh Fómhair : Gach Lá  10.00 - 18.00.

Táillí Isteach

Duine fásta: €4.00
Duine Scothaosta: €4.00
Paiste: €2.00
Clann: €10.00

Áiseanna

Taispeántas beag, leithris. Carrchlós poiblí gar don láthair

Seomraí Tae:  Níl

"An Mhainistir" a thugtar air go háitiúil. Bhunaigh Muiris Mac Gearailt an mhainistir Dhoiminiceach seo i lár an 13ú haois. Tá saibhreas snoíodóireachta ón 15ú haois ar an láthair ina measc snoíodóireacht tuamaí ón ré Gotach agus ó ré na hAthbheochana, clabhstraí dea-chaomhnaithe, agus an t-aon ardaltóir snoíte ón 15ú haois atá tagtha slán chugainn. Cuirfidh an phrióireacht uathúil seo tinfeadh agus tuiscint ar fáil don chuairteoir.
Rochtain ar an láthair suas staighre.

Láthair: Lár bhaile Shligigh

Bealaí Bus: Ní bhaineann

Turais Threoracha:  
Uaslíon daoine:  40
Fad:  30 nóiméad

Bileog eolais/Treoirleabhrán: Béarla.  Bileog féintreorach i mBéarla, Fraincis,, Spáinnis, Gearmánais agus Ollainis.

Imeachtaí Séasúracha: Ní bhaineann

Grianghrafadóireacht / físthaifeadadh ceadaithe:   Tá, ach teastaíonn cead chun críocha tráchtála