Carrowmore Megalithic Cemetery

Reilig Mheigiliteach na Ceathrú Móire

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Ceathrú Mhór Leacan, Sligeach
Uimhir Theileafóin: +353 71 916 1534
Facs: +353 71 915 4743
Seoladh ríomhphoist: carrowmoretomb@opw.ie

Uaireanta Oscailte

2019

28 Márta- 3 Samhain Gach Lá 10.00 - 18.00

Cead deireanach isteach uair amháin roimh am dúnta.

Meánfhad cuairte: Uair go leith

Táillí Isteach

Duine fásta: €5.00
Seanóir: €4.00
Páiste: €3.00
Teaghlach: €13.00

Áiseanna

Taispeántas, leithris, carrchlós - tá rochtain ag daoine  faoi mhíchumas ar na saoráidí sin ar fad.

Seomraí Tae:  Níl siad ann

Seo an reilig is mó atá le fáil i dtuamaí meigiliteacha na hÉireann agus tá sí ar cheann de na reiligí is sine dá bhfuil sa tír freisin. Tá cuid de na séadchomharthaí ann le cúig mhíle is cúig chéad bliain, cuid eile tá siad ann le sé mhíle sé chéad bliain. Tá breis is 60 tuama aimsithe ag seandálaithe, a bhfuil 30 díobh sofheicthe. Tá taispeántas maidir leis an reilig le feiceáil i dteachaín athchóirithe.

Is baolach go mbeadh deacrachtaí ag daoine faoi mhíchumas dul isteach sna tuamaí. Moltar do chuairteoirí bróga siúil a chaitheamh atá oiriúnach do thír-raon míchothrom.

Suíomh: 5 chiliméadar ó Shligeach /ó bhóthar Bhaile Átha Cliath taobh leis an N4 ag acomhal N4 - R292

4 chiliméadar ó bhaile Shligigh: cloígh leis an R292 amach go dtí an Leathros

Turais Threoraithe:            
Uaslíon: 40      
Fad: 45 nóiméad - Uair an chloig

Bileog Eolais: Bileog Bhéarla agus treoirleabhar Béarla ar díol. Eolas féintreoraithe ar fáil as Béarla, as Fraincis, as Gearmáinis, as Iodáilis, as Spáinnis, as Ollainis, as Sualainnis, as Polainnis, as Seapáinis, as Ungáiris, as Seicis, as Danmhairgis, as Rúisis, as Portaingéilis, as Bascais agus as Gaeilge.

Imeachtaí Séasúracha:          Ní bhaineann le hábhar

An gceadaítear grianghraif/físeáin: Ceadaítear, ach ní mór do dhuine ceadúnas a fháil chun críocha tráchtála