The Wexford Wildfowl Reserve

Anaclann Éan Fiáin Loch Garman

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  An Slab Thuaidh, Loch Garman 
Teil:  +353 91 9123406
Facs:  +353 91 9124785 
Ríomhphost:   dominic.berridge@environ.ie
Láithreán Gréasáin: www.wexfordwildfowlreserve.ie

Uaireanta Oscailte

Ar Oscailt : An Bhliain ar fad Gach lá : 09.00 - 17.00

Grúpaí scoile ar bhonn socruithe.
Uaireanta eile oscailte ach iad a shocrú leis an mbardach Dúnta Lá Nollaig.
Beidh fógra ar an ngeata ma bhionn an anaclann dúnta.  

Meánfhad Cuairte:  1-2 uair

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Leithris,  lena n-áirítear leithris do dhaoine faoi mhíchumas, carr/bus chlós, láthair picnicí, maor, fairtheoireacht éan, léachtaí, seomra comhdhála/taispeántais.   

Bialann/Seomraí Tae:  Níl Ann

(Tá páirtúinéireacht ag IWC BirdWatch Ireland ar an áit).

Tá cáil ar Shlaib Loch Garman go hidirnáisiúnta faoi na géanna fiáine a chaitheann an geimhreadh ansin.  Tháinig na chéad ghéanna go Loch Garman in 1898.  Ba Greylags iad sin as an Íoslainn, an ghé b'fhairsinge in Éirinn ag an am.  Ach ansin tháinig na Géanna Bhánéadanach ón nGraonlainn, ar dtús go dtí na Slaib thart ar 1910 agus bhí roinnt mílte acu ann faoi faoi lár na 1930aidí, tagtha in áit an Greylag.  Faoi láthair caitheann thart ar an tríú cuid de Ghéanna Bánéadanach ar fad ar domhan an Geimhreadh i Slaib Loch Garmain.  Tá go leor taispeántas spéisiúil san Ionad Cuairteoirí  agus bíonn seó closamhairc ann freisin.

Láthair:  5km soir ó thuaidh ó Loch Garman (Baile Oidhreachta).  (Beidh comharthaí ann ó Bhóthar Dhroichead an Chaisleáin)  

Bealaí Bus:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann  +353 1 8366111

Turais Threoraithe:
Uaslíon daoine: 50
Fad:     1 uair

Bileog Eolais/Treoirleabhrán:  Béarla

 

Imeachtaí Séasúracha:  Seiceáil roimhré agus na mionsonraí teagmhála thuasluaite á n-úsáid

Grianghrafadóireacht / Físthaifeadadh ceadaithe:  Tá

Eolas Breise:  Rochtain shrianta do dhaoine a bhfuil míchumais ag dul dóibh.