The Main Guard

An Main Guard

Sonraí Teagmhála

Seoladh: An Main Guard, Sráid Sarsfield, Cluain Meala, Co. Thiobráid Árann
Uimh. Gutháin: +353 52 2617484
Uimh Facs: +353 52 6127517
Ríomhphost:  mainguard@opw.ie


Deir Fómhair - Márta (Caisleán na Cathrach) Uimh. Guth: +353 52 41011.  Uimh Facs:+353 52 42324.  Ríomhphost: cahircastle@opw.ie

Láithreán Gréasáin:  Níl ann

 

 

 

Uaireanta Oscailte

13 Aibrean - 27 Meán Fómhair 2016

Am Deiridh Iontrála:
45 nóiméad roimh am dúnta
Uaireanta teoranta le linn an tséasúir dúnta 

Meánfhad Cuairte: 40 nóiméad

 

 

 

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Taispeántais, leithris, leithreas do dhaoine a bhfuil míchumais ag dul dóibh, Carrchlós gar don láthair 

Bialann/Seomraí Tae: Níl ann

 

 

 

Ba é an Buitléarach, Diúic Urmhumhan a thóg an Main Guard in 1675 mar theach cúirt do limistéar riarachán nó Pailitín Chontae Thiobraid Árann.  In 1715 chuaigh dlínse na bPailitíneach in éag.  Thart ar 1810 athraíodh an t-urlár íochtarach, loggia d'áirsí oscailte ina shiopaí, rinneadh íoslach agus cuireadh urláir bhreise isteach.  Cuireadh ar ais le gairid é go dtí an chaoi ina raibh sé ar dtús agus tá na áirse oscailte agus na colúin ghrianchloiche arís mar chuid de shráid-dreach.

Láthair: Mar thaobh amháin den phríomhshráid - Sráid Sarsfield i mbaile Chluain Meala  

Bealaí Bus:     Déan teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann  +353 1 8366111

Turais Threoraithe:   Turais rialta ar fáil

Grianghrafadóireacht / Físthaifeadadh ceadaithe:   Tá.  Beidh cead ag teastáil ar ghrianghrafadóireacht tráchtála. 

Eolas Breise:   Déan teagmháil le Caiseal Mumhan le linn an tséasúir dúnta. 

Teil: +353 62 61437 Facs: +353 62 62988 nó rphost rockofcashel@opw.ie