Dungarvan Castle - 01

Caisleán Dhún Garbhán

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Sráid an Chaisleáin, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge
Teil:  +353 (0) 58 48144

Ríomhphost:  charlesfort@opw.ie
Láithreán Gréasáin:  Níl ar fáil

 

Uaireanta Oscailte

2020

28 Bealtaine - 30 Meán Fómhair 2020  Gach lá 10.00-18.00 

Cead isteach deireanach 45 nóiméad roimh am dúnta.

 

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Taispeántas closamhairc, leithris agus leithreas do chuairteoirí faoi mhíchumas

Bialann/Seomraí Tae:  Níl ar fáil

 

Sa chaisleán seo tá daingean cuasach polagánach le himbhalla timpeall air, túr coirnéil agus túr geata.  Is é an daingean cuasach an struchtúr is sine mar tógadh sa 12ú haois é. Tá daingin chuasacha coitianta i Sasana, ach níl mórán acu in Éirinn. Laistigh den imbhalla, tá beairic mhíleata dhá stór a tógadh sa chéad leath den 18ú haois. Tá an bheairic athchóirithe anois, agus tá taispeántas suimiúil faoi stair an chaisleáin ann. 

Meánfhad na Cuairte:  45 nóiméad 

Suíomh:  Ag foirceann thoir Ché Davitt/Shráid an Chaisleáin

Busbhealach/Busbhealaí:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bus Éireann + 353 1 8366111

Turais Treoraithe:  Cead isteach sa chaisleán le turas treoraithe amháin                

Bileog/Treoirleabhar:  Béarla

Imeachtaí Séasúracha:  Déan iad a sheiceáil roimh ré trí leas a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

Tógáil grianghraf/físeán ceadaithe:  Tá sé ceadaithe, ach ní mór ceadúnas a fháil má tá sé chun críocha tráchtála

Eolas breise:  Tá rochtain theoranta ar an gcaisleán mar thoradh ar oibreacha caomhnaithe leanúnacha.  Tá an t-ionad taispeántais go hiomlán inrochtana ag cuairteoirí faoi mhíchumas