Cahir Castle

Caisleán na Cathrach

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Sráid an Chaisleáin, Cathair, Contae Thiobraid Árann 
Teil:  +353 (0) 52 744 1011
Facs:  +353 (0) 52 744 2324
Seoladh ríomhphoist:  cahircastle@opw.ie 
Láithreán Gréasáin:  Níl aon láithreán ann

 

 

 

Uaireanta Oscailte

2020

Oscail an bhliain ar fad:

Márta - Lár an Mheithimh: Gach lá, 09.30 - 17.30
Lár an Mheithimh - Lunasa: Gach lá, 09.00 - 18.30
Meán Fómhair - Lár mhí Dheireadh Fómhair: Gach lá, 09.30 - 17.30
Lár mhí Dheireadh Fómhair - Feabhra : Gach Lá, 9.30 - 16.30

Dúnta don Nollaig ón 24 chuig an 30 Nollaig.
                                                       

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an suíomh seo dúnta ó 18 Márta -3 Aibreán 2020 .

Leithscéalta as aon mhíchaoithiúlacht a ba chúis leis

 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúpa & Seanóir: €4.00
Páiste /Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €13.00

Áiseanna

Taispeántais, Leithris, carrchlós/clós bus gar don chaisleán
Bialann/Seomraí Tae:  Níl siad ann

 

 

 

Bhíodh an caisleán seo ina dhúnfort ag Muintir chumhachtach de Buitléir agus tá a dhaingean agus a thúir mórthaibhseach le feiceáil fós ann, maille cuid mhaith dá struchtúr cosanta. Tá sé ar cheann de na caisleáin is mó agus is dea-chaomhnaithe in Éirinn. Tá sé suite ar oileán carraigeach os cionn na Siúire. Ar na nithe a mheallann daoine chuige, tá sár-léiriú closamhairc, mar a gcuirtear eolas ar fáil do chuairteoirí faoin gcaisleán. 

Suíomh:  Lár Bhaile na Cathrach (Baile Oidhreachta)

Bealach/Bealaí Bus:  Glaoigh ar Ionad Taistil Bhus Éireann +353 1 8366111

Turais Threoraithe:             
Uaslíon:  40 - 50
Fad:        30 - 40 nóiméad
Tugtar ar aire go gcaithfidh grúpaí a bheith curtha in áirithe roimh ré

Bileog Eolais/Treoirleabhar: Ar fáil i mBéarla, i nGaeilge, i bhFraincis, i nGearmáinis, in Iodáilis, i Spáinnis   

Imeachtaí Séasúracha:  Fiosraigh an scéal roimh ré trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

An gceadaítear grianghraif /físeáin: Ceadaítear, ach teastaíonn cead chun críocha tráchtála

Eolas Breise: Cur i láthair closamhairc dar teideal 'Caisleán na Cathrach agus scéal na gCaisleán in Éirinn'. Maireann sé 15 nóiméad agus tá sé ar fáil i mBéarla, i nGaeilge, i bhFraincis, i nGearmáinis, in Iodáilis.

Tá rochtain theoranta ann do chuairteoirí atá faoi mhíchumas, ach socruithe a dhéanamh lena n-aghaidh roimh ré