Altamont Gardens

Gairdíní na Carraige

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  An Tulach, Co. Cheatharlach
Teil:  +353 (0) 59 915 9444
Facs. +353 (0) 59 915 9510
Ríomhphost: altamontgardens@opw.ie
Láithreán Gréasáin:  Níl

Uaireanta Oscailte

2020

(D'fhéadfaidís athrú.  Glaoigh ar an nguthán roimh ré, le do thoil.)
Samhradh: Oscailte 7 lá,  laethanta saoire bainc san áireamh
An Cháisc - Deireadh Aibreáin: 9 am - 6.30 pm
Bealtaine - Deireadh Lúnasa: 9 am - 7.30 pm
Meán Fómhair: 9 am - 6.30 pm
Deireadh Fómhair: 9 am - 5.00 pm  

Geimhreadh: 
Samhain & Feabhra: 09.00 - 4.30pm
Nollag & Eanair: 09.00 - 4.00pm
Dúnta ar Lá na Nollag.

Táillí Isteach

Saor in aisce, ach amháin turais threoraithe a bhíonn curtha in áirithe roimh ré.
Táillí Turas Treoraithe:
Duine Fásta: EUR 2.75
Grúpa & Seanóirí: EUR 2.00
Leanbh / Mac léinn: EUR 1.25
Teaghlach: EUR 7.00

Áiseanna

Saoráidí:  Boird phicnic, leithris, carrchlós.

Bialann/Seomraí tae:  Níl

Gairdín mór álainn den seandéanamh, i stíl Robinson agus an-bhéim ar an traidisiún neamhfhoirmiúil bailiúchán maith plandaí a chur le chéile laistigh de thírdhreach nádúrtha a thimpeallachta. Tá faichí agus crainn iúir bhearrtha síos le fána go dtí loch a bhfuil crainn agus toir thearca ag fás timpeall air. Tá an t-aer cumhra ag na rósanna, sean agus nua, atá ag fás go barra bachall agus ag na plandaí luibheacha. Tá fána ghéar trí "Ghleann Oighearaoise" síos go dtí cosán aoibhinn cois abhann.

Meánfhad an turais:  1 - 2 uair

Turais Threoraithe:
Uaslíon: 25 duine
Fad:  30 nóiméad, sna príomhghairdíní foirmiúla. Féadfaidh an cuairteoir an chuid eile de na gairdíní a shiúl é/í féin (40 acra)
Ní mór bróga oiriúnacha a chaitheamh.

Bileog Eolais/Treoirleabhar:  Níl

Imeachtaí Séasúracha:  Ina bhall de Shlí Ghairdíní Cheatharlach; ball d'Fhéile Gairdíní Chill Mhantáin

Grianghrafadóireacht/Déanamh Físeán ceadaithe:  Tá, ach cead riachtanach chun críocha tráchtála

Eolas Breise:  Rochtain theoranta ag cuairteoirí faoi mhíchumas.