Jerpoint Abbey

Mainistir Sheireapuin

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Baile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh
Uimh. Theileafóin:  +353 56 772 4623
Uimh. Fhacs:  +353 56 775 4003
R-phost:  jerpointabbey@opw.ie
Suíomh gréasáin:  Nuair atá infheidhmithe

 

Uaireanta Oscailte

Márta - Meán Fómhair: Go Laethúil, 09.00 - 17.30

Deireadh Fómhair: Go Laethúil, 09.00 - 17.00
Samhain - tús Nollag: Go Laethúil, 09.30 - 16.00

(Nollag - Márta - i gcomhair turais áirithintí amháin)

Dúnta i rith na Nollag

Meánfhad Turais:  1 uair an chloig

 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúpa & Seanóir: €4.00
Páiste / Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €13.00

Áiseanna

Taispeántas, leithris, chomh maith le leithris do dhaoine atá faoi mhíchumas, carrchlós do charranna/busanna

Bialann/Seomraí tae:  Dada

 

Mainistir Cistéirseach a bunaíodh sa dara leath den 12ú haois. Is ón tréimhse sin an séipéal lena sonraí Rómhánúla. Sna séipéil chroslanna is féidir leis an gcuairteoir dealbhóireacht tuamaí  ón 13ú agus ón 16ú haois a fheiceáil. Is ón 15ú haois an túr agus an mhainistir. Is é buaicphointe na Mainistreach ná stuara dealbhaithe na mainistreach lena shnoíodóireacht shainiúil.  Tá taispeántas spéisiúil in Ionad na gCuairteoirí. Tá rochtain ann do chuairteoirí atá faoi mhíchumas. Turais faoi threoir ar fáil.

Suíomh:  2.5km siar ó dheas ó Bhaile Mhic Andáin ar an N9

Bealaí Bus:  Déan Teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann ag +353 1 8366111

Turais faoi Threoir: 
Uasmhéid:        50 - 55
Aga:                 45 noiméad

Bileog/Leabhar Treorach:  Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis

Imeachtaí Seásúrtha:  Déan seiceáil roimh ré le do thoil ag úsáid na sonraí teagmhála atá liostáilte thuas

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe:  Tá