Tintern Abbey

Mainistir Tintern

Sonraí Teagmhála

Seoladh:   Muileann an tSáile, Ros Mhic Thriúin, Co. Loch Garman 
Teil:   +353 (0) 51 562 650
Facs: +353 (0) 51 562 034
Ríomhphoist:   tinternabbey@opw.ie
Láithreán Gréasáin:   Níl ann

Uaireanta Oscailte

2020

26 Marta - 3 Samhain : Gach Lá, 09.30 - 17.00

Meitheamh, Lúil, Lúnasa : Gach Lá, 10.00 - 17.30.

 

Táillí Isteach

Fásta - €5.00
Grúpa / Sinsearach - €4.00
Leanaí / STD - €3.00
Teaghlaigh - €13.00

Áiseanna

Taispeántas, leithris, carrchlós

 

Bhunaigh William, Iarla Marshall,  Mainistir Tintern thart ar 1200 agus d'ainmnigh í as Tintern sa Bhreatain Bheag.  Is éard atá san fhothracha corp na heaglaise, saingeal, túr, séipéal agus clabhstra.   Athraíodh cuid de le maireachtáil ann tar éis 1541 agus athraíodh tuilleadh an áit thar na haoiseanna.   Ba iad muintir Colclough a bhí ina gcónaí ann ón 16ú aois go dtí thart ar 1960.

Láthair:  16km ó dheas ó Ros Mhic Thriúin ar bhóthar an R734 nó 29km ó Loch Garman ar bhóthar an R733 ó Loch Garman go Baile Hac

Bealaí Bus:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann  +353 1 8366111

Turais Threoraithe: 
Uaslíon daoine: 40 - 45
Fad: 45 nóiméad

Bileog Eolais/Treoirleabhrán:   Béarla        

Imeachtaí Séasúracha:  Seiceáil roimhré agus na mionsonraí teagmhála thuasluaite á n-úsáid

Grianghrafadóireacht / Físthaifeadadh ceadaithe:  Tá