Swiss Cottage

Teachín Eilvéiseach

Sonraí Teagmhála

Seoladh:   Ardfinnan bóthar, An Chathair, Co. Thiobraid Árann      
Teil:   +353 (0) 52 7441144

Ríomhphost:   swisscottage@opw.ie
Láithreán Gréasáin:   Níl ann

 

 

Uaireanta Oscailte

2020

13 Máta- 1 Samhain: Gach Lá 10.00 - 18.00 .

Turas threoraithe; Dáréag ar a mhéad.

Cead deireanach isteach 45 nóimead roimh am dúnta.        

Meánfhad Cuairte:  1 uair

 

 

 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúp-Ráta & Daoine Scothaosta: €4.00
Páiste / Mac Léinn: €3.00
Ráta Clainne: €13.00

Áiseanna

Leithris (lena n-áirítear leithreas do dhaoine faoi mhíchumais) gar don láthair.  Carrchlós/buschlós poiblí gar don láthair freisin.

Bialann/Seomraí tae:  Níl ann

 

 

"Teachín orné" galánta a tógadh go luath sna 1800idí ag Richard Butler, 1ú Iarla Glengall, de réir dearaidh a rinne an t-ailtire Leasríochta mór le rá, John Nash. Tá staighre bíse galánta agus roinnt seomraí atá feistithe amach go hálainn sa taobh istigh. Tá an páipéar balla sa Salon, déanta sa mhonarcha Dufour, ar cheann de na chéad pháipéir bhalla a táirgeadh ar bhonn tráchtála i bPáras. Tá an teachín ar láthair ard agus tá rochtain air le céimeanna cloiche.

Láthair:  2km ó dheas ó Bhaile na Cathrach gar don R670 - bóthar go dtí Ard Fionnán (is Baile Oidhreachta í an Chathair)

Bealaí Bus:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann +353 1 8366111

Turais Threoraithe: 
Uaslíon daoine:  12
Fad:  30 - 40 nóiméad

Bileog Eolais/Treoirleabhrán:  Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmánais, Iodáilis.          

Imeachtaí Séasúracha:  Seiceáil roimhré le do thoil, agus na mionsonraí teagmhála thuasluaite á n-úsáid

Grianghrafadóireacht / Físthaifeadadh ceadaithe:  Níl ceadaithe laistigh den fhoirgneamh nó ar an turas treoraithe

Eolas breise:
Tabhair ar aird le do thoil gur láthair thar a bheith gnóthach é seo agus go bhféadfadh go mbeadh moill ann i rith mhíonna an tSamhraidh.
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc - busanna tar éis 12.00

Caithfear gach grúpa de 10 nó níos mó a chur in áirithint roimhré.
Uaslíon daoine i ngrúpa: 48.