Reginalds Tower

Túr Reginald

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  An Ché, Port Láirge 
Uimh. Gutháin:  +353 51 304220
Uimh. Facs:  +353 51 304220
Ríomhphost:  reginaldstower@opw.ie
Láithreán Gréasáin:  Níl ann

Uaireanta Oscailte

2017.

Oscail an bhliain ar fad:

4 Márta - 20 MÁRTA, Dé Céadaoin - Dé Domhnaigh - 10.00-17.00
Dúnta Dé Sathairn 9 Márta, Oscailte ar an Máirt 12 Márta


21 Márta - Nollaig Late - 10.00-18.00

Eanair - Márta - Dé Céadaoin - Dé Domhnaigh 10.00-17.00

Meánfhad Cuairte:  1 uair 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúp-ráta & Daoine Scothaosta: €4.00
Páiste / Mac Léinn: €3.00
Ráta Clainne: €13.00

Áiseanna

Áiseanna:  Taispeántas, Cur i láthair closamhairc
Bialann/Seomra Tae:  Níl ann

(faoi bhainistíocht i gcomhar le Bardas Phort Láirge)
Is túr ciorclach é Túr Reginald a tógadh ag tosach an 13ú aois mar chuid de chosaint an bhaile. Tógadh an dara cuid de sa 15ú aois. Baineadh usáid as mar mhuileann airgid, mar phríosún agus mar stóras míleatach chomh maith. Cuireadh athchóiriú air agus tá taispeántas ann anois.

Láthair:  Lár Chathair Phort Láirge

Bealaí bus:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann  +353 1 8366111            

Turais Threoraithe:
Uaslíon daoine:  20    
Fad:     45 nóiméad 

Bileog Eolais/Treoirleabhrán:  Béarla     

Imeachtaí Séasúracha:  Seiceáil roimhré agus na mionsonraí teagmhála thuasluaite á n-úsáid

Grianghrafadóireacht / Físthaifeadadh ceadaithe:  Tá