Reginalds Tower

Túr Reginald

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  An Ché, Port Láirge 
Teil:  +353 51 304220
Facs:  +353 51 304220
Ríomhphost:  reginaldstower@opw.ie
Láithreán Gréasáin:  Níl ann

Uaireanta Oscailte

2020

Oscail an bhliain ar fad:

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an suíomh seo dúnta san Earrach 2020 mar gheall ar oibreacha 

 Eanair - Tús an Mhárta, Céadaoin - Domhnach- 9.30-17.00.
Deireadh Mhárta - lár mhí na Nollag gach lá 9.30-17.30

Cead deireanach isteach 30 nóiméad roimh am dúnta.

Meánfhad Cuairte:  1 uair 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúp-ráta & Daoine Scothaosta: €4.00
Páiste / Mac Léinn: €3.00
Ráta Clainne: €13.00

Áiseanna

Áiseanna:  Taispeántas, Cur i láthair closamhairc
Bialann/Seomra Tae:  Níl ann

(faoi bhainistíocht i gcomhar le Bardas Phort Láirge)
Is túr ciorclach é Túr Reginald a tógadh ag tosach an 13ú aois mar chuid de chosaint an bhaile. Tógadh an dara cuid de sa 15ú aois. Baineadh usáid as mar mhuileann airgid, mar phríosún agus mar stóras míleatach chomh maith. Cuireadh athchóiriú air agus tá taispeántas ann anois.

Láthair:  Lár Chathair Phort Láirge

Bealaí bus:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann  +353 1 8366111            

Turais Threoraithe:
Uaslíon daoine:  20    
Fad:     45 nóiméad 

Bileog Eolais/Treoirleabhrán:  Béarla     

Imeachtaí Séasúracha:  Seiceáil roimhré agus na mionsonraí teagmhála thuasluaite á n-úsáid

Grianghrafadóireacht / Físthaifeadadh ceadaithe:  Tá