Royal Hospital Kilmainham

Ospidéal Ríoga Cill Mhaighneann

Sonraí Teagmhála

Seoladh:   An Bóthar Míleata, Cill Mhaighneann, Baile Átha Claith 8
Uimh. Gutháin:   +353 1 612 9900
Uimh. Facs:   +353 1 612 9999
Ríomhphost:   info@imma.ie             
Láithreán Gréasáin:   www.imma.ie

Uaireanta Oscailte

Iúil-Meán Fómhair 

Máirt - Aoine

11.30- 17.30

Satharn

10.00 - 17.30

Domhnach

12i- 17.30

Cead isteach deireanach: 17.15

Meánfhad Cuairte:  1 uair 

Táillí Isteach

Lena chinntiú - Cuir glaoch gutháin chun mionsonraí a fháil

Áiseanna

Gairdíní, Siopa Leabhair, Cainteanna agus léachtaí, páirceáil: €2.00 don chéad 3 uair a chl, $2.00/an uair théis sin.   Rochtain do chathaoireacha rotha. Seomra Cótaí.

Bialann/Seomraí Tae:  Tá

Léiríónn an Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA), i gcomhoibriú le hOifig na hOibreacha Poiblí iontas 17ú céad an Ospidéil Ríoga, Cill Mhaighneán.

 

IMMA – Is é Áras Nua- Ealíne na hÉireann, lonnaithe in Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneán, an príomh-institiúd i mbailiúchán agus taispeántas ealaíon nua-aimseartha in Éireann. Tóg cuairt ar IMMA, agus bain taitneamh as réimse leathan taispeántais ina bhfuil saothar príomh-ealaíontóirí Eireannacha agus idirnáisiúnta le feiceál, turais poiblí agus turais léiritheoirí saor in aisce, dean taiscéal ar Siopa IMMA, tóg siúlóid tríd na gáirdíní fórmálta an 17ú céad agus faoi dheireadh, suí siar agus lig do scith i gCafé IMMA.

 

Is baile é IMMA don Bailiúchán Náisiúnta ealaíon nua-aimseartha agus comhaimseartha, le suas go 3,000 saothar ealaíne déanta ag ealaíontóirí Eireannacha agus Idirnáisiúnta. Tá fréamhacha láidir ag an mbailiúchán san aimsir láithreach, le béím ar obair ó 1940 ar aghaidh. Léirítear taispeántaisí saothair ón mbailiúchán irith na mbliana. Breathnaigh ar suíomh idirlíne IMMA do dhátaí.

 

Bíonn taispeántas oidhreachta seasta le feiceál ar stair an Ospidéil Ríoga, Cill Mhaighneán i ngaileirí an chlós. Is taispeántas saor in aisce é agus bíonn sé ar oscailt irith uaireanta oscailte an músaem. Do tuilleadh eolais téigh go http://www.imma.ie/subnav_44htm

 

Breathnaigh ar suíomh idirlíne IMMA www.imma.ie do tuilleadh eolais agus taispeántaisí/imeachtaí laithreacha.

 

 

CONAS BEALACH A DHÉANAMH GO IMMA/RHK

 

Luas: Líne Dearg go Stáisiún Heuston (Siúlóid 8 nóim via an Bóthar Míleata)

 

Bus: Busana go Stáisiún Heuston (Siúlóid 8 nóim via an Bóthar Míleata): 145,79 agus 79a ó Cé Aston. Busana go Sráid San Séamas (Siúlóid 8 nóim via Lána na hUilline go Sráid Irwin agus an Bóthar Míleata): 13, 40, 123 ó Sráid Uí Chonnail agus Sráid an Dáma.

 

Carr: Tíomáint 10 nóim ó lár na cathrach. Páirceáil le fail €2 don chéad 3 uair a chl, €2/an uair théis sin.

Ag siúl: Siúlóid 30-40 nóim ó lár na cathrach.

 

Traen: Siulóid 8 nóim ó Stáisiún Heuston.

 

Turas treoraithe: Le fáil ach iad a iarraidh

 

Bileog eolais: Tá

 

Imeachtaí séasúracha: Breathnaigh roimh réigh le húsáid na sonraí thuasluaite

 

Fotagrafaíocht/Físeán: Ceadaithe lasmuigh den foirgneamh. Caithfear cead fótagrafaíocht a fháil do thaispeántaisí.

 

Tuilleadh Eolais:

Leiriúchan Amhairc Fuaime: Níl