Government Buildings

Tithe an Rialtais

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uachtarach, Baile Átha Cliath 2
Uimh. Theileafóin:  + 353 1 645 8813 no 619 4116
Uimh. Fhacs:  + 353 1 679 7831

Uaireanta Oscailte

Bíonn turais ann gach Satharn ar 10.30, 11.30, 12.30 agus 13.30. 
Meánfhad Turais:  40 nóiméad

Táillí Isteach

Is féidir ticéid in aisce a bhailiú ar an lá ó Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann, Cearnóg Mhuirfean Thiar, Baile Átha Cliath 2, ón 10.00am

Áiseanna

Bialann / Seomraí Tae:  Dada

Ba é rialtas na Breataine in Éirinn thóg coimpléasc maorga Thithe an Rialtais ar Shráid Mhuirfean Uachtarach.  Dearadh é do dhá roinn rialtais, Bord an Rialtais Áitiúil agus an Roinn Talmhaíochta agus Teagaisc Teicneolaíochta, chomh maith leis an gColáiste Ríoga Eolaíochta, a bhí an uair sin in 51 Faiche Stiabhna. Go hámharach, críochnaíodh an coimpléasc i Márta 1922 agus cuireadh ar fáil láithreach é do rialtas an tSaorstáit nua Éireannach. Le déanaí tá athchóiriú iomlán déanta ar an bhfoirgneamh d’fhonn cóiríocht nua-aimseartha a sholáthar do roinnt ranna ar a n-áirítear Roinn an Taoisigh, an Roinn Airgeadais agus Oifig an Ard-Aighne.

(Tabhair faoi deara le do thoil gur féidir socruithe cuarta a chur ar ceal faoi ghearrfhógra. Cuir glaoch teileafóin roimh ré chun nach mbeidh díomá ort)

Suíomh:  In aice leis an mbealach isteach go Teach Laighean i gCearnóg Mhuirfean

Bealaí Bus: Níl ar Fáil

Turais faoi Threoir:  Rochtain trí thuras faoi threoir amháin.
Uasuimh: 20
Aga: 40 nóiméad.

Bileog / Leabhar Treorach:  Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis

Fótagrafaíocht / Físeán Ceadaithe:  Níl