Blasket Island - Centre

Ionad an Bhlascaoid

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Dún Chaoin, Corca Dhuibhne, , Co. Chiarraí.
Uimh. Theileafóin:  +353 66 9156444/9156371
Uimh. Fhacs:  +353 66 9156446
R-phost:  blascaod@opw.ie

Uaireanta Oscailte

2020

13 Márta - 26 Meán Fómhair : Gach Lá 10.00 - 18.00

Meánfhad Turais: 1½ uair an chloig
Bíonn an cead isteach deireanach 45 nóiméad roimh am dúnta.

 

Táillí Isteach

Duine Fásta: EUR 5.00
Grúpa / Seanóir EUR 4.00
Páiste / Mac Léinn: EUR 3.00
Teaghlach: EUR 13.00

Áiseanna

Taispeántais, imeachtaí pobail, leithris ag áireamh leithris do dhaoine atá faoi mhíchumas, seomra taighde, carrchlós do charranna/busanna, siopa leabhar  

Bialann/Seomraí tae:  Tá - le suíocháin do 90 duine

 

Ceiliúrann Ionad an Bhlascaoid Mhóir i nDún Chaoin, ag rinn Leithinise Chorca Dhuibhne, scéal na mBlascaodach, éacht sainiúil litríochta scríbhneoirí an oileáin ina dteanga, ina gcultúr agus ina dtraidisiún dúchais. Tréigeadh an Blascaod Mór, go mífhortúnach, i 1953 de dheasca laghdú a bheith tagtha ar an daonra a bhí fuinniúil tráth dá raibh. Beidh céad míle fáilte romhat in Ionad an Bhlascaoid. Tá lánrochtain ar an Ionad do dhaoine atá faoi mhíchumas.

 

Suíomh:  Ag rinn Leithinise Chorca Dhuibhne, 16km ón Daingean (R559)

Bealaí Bus:  Déan Teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann ag +353 1 8366111

Turais faoi Threoir: 
Uasmhéid: 40
Aga: 1 uair an chloig

Bileog/Leabhar Treorach:  Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, Iodáilis   

Imeachtaí Seásúrtha:  Déan seiceáil roimh ré le do thoil ag úsáid na sonraí teagmhála atá liostáilte thuas. Tionóltar Ceiliúradh an Bhlascaoid i nDeireadh Fómhair gach bliain
- www.ceiliuradh.com 

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe: Tá

Eolas Breise:
Taispeántas Closamharc: 'An tOileán Tiar'
Acmhainn Suite: 100
Aga: 12 nóiméad        

Teangacha: Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis.