Maynooth Castle

Caisleán Mhaigh Nuad

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Maigh Nuad, Co. Chill Dara  
Teil: + 353 1 628 6744
Facs: + 353 1 628 6848
Ríomhphost: maynoothcastle@opw.ie     
Suíomh gréasáin: Níl  

Uaireanta Oscailte

2020

14 Bealtaine - 30 Meán Fómhair :Gach Lá10.00-18.00

 Gnáthfhad na Cuairte: 45 nóiméad.

 

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Taispeántas

Bialann/Seomraí Tae: Níl  

Tógadh an caisleán breá cloiche seo go luath sa 13ú céad agus b'ann ba mhó a bhí cónaí ar Ghearaltaigh Chill Dara. Chuir Gearaltaigh Chill Dara lena ngabháltais agus lena dtionchar agus ba ghearr go rabhadar ar cheann de na teaghlaigh ba chumhachtaí in Éirinn. Bhí Caisleán Mhaigh Nuad ar cheann de na tithe ba mhó agus ba shaibhre a bhí ag Iarlaí na tíre. Ba é Gearóid Mór, ar a dtugtar Iarla Mór Chill Dara, a rialaigh Éirinn in ainm Rí Shasana ó 1487 - 1513 agus nuair a bhí a mhac, Gearóid Óg an 9ú hIarla, ag rialú ba é an caisleán an lárionad cumhachta ó thaobh polaitíochta agus cultúir de.   Bhí an Daingean a bhí ann ar dtús, a tógadh timpeall na bliana 1203, ar cheann de na daingin dá leithéid ba mhó in Éirinn.  Rinneadh athchóiriú ar an gcaisleán go luath sa 17ú céad agus tosaíodh ag úsáid na bhfoirgneamh a bhí ar an taobh thoir de na tailte seachas a bheith ag úsáid an Daingin. Dílsíodh don Stát é sa bhliain 1991 agus cuireadh tús le clár athchóirithe i bhFeabhra na bliana 2000. Tá taispeántas faoi stair an chaisleáin agus an teaghlaigh sa Daingean. 

Suíomh: Baile Mhaigh Nuad, tuairim is 30km siar ó lár Bhaile Átha Cliath ar an N4                                                              

Bealaí Busanna: 66/67/67A ó Sráid an Phiarsaigh                    
Traein ó Stáisiún Uí Chonghaile                                              

Turais Threoraithe :    Rochtain chuig an daingean - ar thuras treoraithe amháin.
An turas deiridh: uair a chloig roimh am dúnta
An líon is airde: 50                      
Fad ama: 40 nóiméad                
Ní mór do gach grúpa deichniúir nó níos mó ná deichniúr áit a chur in áirithe roimh ré.

Bileog eolais/ Leabhar treorach:  Bileog eolais i mBéarla

Ócáidí Séasúracha: Taispeántais ócáideacha, ceolchoirmeacha, agus léachtaí.   

An gceadaítear Grianghrafadóireacht/ Físeán: Ceadaítear, ach tá cead ag teastáil más le haghaidh tráchtála 

Faisnéis Bhreise: Rochtain theoranta do chuairteoirí faoi mhíchumas