Corlea Trackway Visitor Centre

Ionad Cuairteoirí Bhóthar Chorr Liath

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Ionad Bhóthar Chorr Liath, Caonach, Co. Longfoirt
Teil:           +353 (0)43 3322386
Facs:               +353 (0)43 3322442
Ríomhphost:   ctrackwayvisitorcentre@opw.ie
(Le haghaidh an eolais amháin, ní mór na háirithintí uile a dhéanamh ar ghuthán/facs)

 

Uaireanta Oscailte

2020

2 Aibreán - 6 Deireadh Fómhair : Gach lá, 10:00 - 18:00

Tá an cead isteach deireanach 45 nóiméad roimh am dúnta. 

Tabhair faoi deara:  Nuair atá an Cháisc roimh 1 Aibreán, osclaíonn an tIonad ó Dhéardaoin Mandála le haghaidh an tséasúir.

Meánfhad na Cuairte: 1½ uair

 

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Taispeántais, leithris (lena n-áirítear leithreas do chuairteoirí faoi mhíchumas), clós páirceála do ghluaisteáin agus busanna, limistéar picnice

 

Déileálann an t-ionad seo le bóthar portaigh ón Iarannaois a tógadh sa bhliain 148 R.C. trasna thalamh portaigh Longfoirt, gar d'Abhainn na Sionainne. Tá an bóthar darach ar an mbóthar is mó den chineál seo a fuarthas san Eoraip, agus rinne an tOllamh Barry Raftery ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath é a thochailt. Laistigh den ionad léirithe, tá ocht méadar déag den bhóthar leasaithe ar thaispeáint bhuan i halla atá deartha go speisialta chun an struchtúr adhmaid ársa a chaomhnú. Tá obair chaomhnaithe déanta ag Bord na Móna agus Oifig na nOibreacha Poiblí ar an bportach mórthimpeall air chun a chinntiú go bhfanfaidh sé fliuch agus go gcaomhnófar an bóthar faoin talamh.

 

Suíomh: 3km ó shráidbhaile Chaonach agus is féidir teacht air ón mbóthar ó Longfort go Caonach, R397.  15km ó Longfort nó ón mbóthar ó Mhuileann gCearr go Béal Átha Liag R392.

Busbhealaí:  Oibreoirí príobháideacha amháin

Turais Treoraithe:   
Cead isteach le turas treoraithe amháin
Uasmhéid daoine: 50
Fad ama: 1 uair an chloig
Turas deireanach ag 17:00 

Bileog/Treoirleabhar:  Béarla

Imeachtaí Séasúracha:  Níl ar fáil

Tógáil grianghraf/físeán: Ceadaithe, ach amháin sa téatar closamhairc

Ní mór ceadúnas a fháil má tá sé chun críocha tráchtála

Eolas breise:

Láithreoireacht Chlosamhairc:
Ainm:               Crossing the Centuries
Suíocháin:         61
Fad ama:          17 nóiméad
Teangacha:       Béarla 

Rochtain:  Tá an t-ionad go hiomlán inrochtana ag cuairteoirí faoi mhíchumas