Bru na Boinne

Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne (Sí an Bhrú agus Cnóbha)

Sonraí Teagmhála

Eolas do Chuairteoirí:

Seoladh: Dún Uabhair, Contae na Mí

 Teil: +353 (0) 41 988 0300

 Facs: +353 (0) 41 982 3071

ríomhphost: brunaboinne@opw.ie

Láithreán Gréasáin: Níl aon láithreán ann

Uaireanta Oscailte

 

Mí na Nollag* 2019 & Mí Eanáir 2020

Oscailte: 9:00

Fágann an bus tointeála deireanach go dtí na Séadchomharthaí ag 15:15

Iontráil deireanach san Ionad Cuairteoirí 16:15

DÚNTA an 24 - go dtí an 27 Nollaig, agus an dá dháta sin san áireamh

Feabhra 2020

Oscailte: 9:30

Fágann an bus tointeála deireanach go dtí na Séadchomharthaí ag 15:45

Iontráil deireanach san Ionad Cuairteoirí 16:45

 

Cuirfear tús leis na roghanna turais nua

Márta & Aibreán 2020

Oscailte: 9:30

Fágann an bus tointeála deireanach go dtí na Séadchomharthaí ag 15:00

Iontráil deireanach san Ionad Cuairteoirí 16:45

Bealtaine, Meitheamh, Iúil & Lúnasa 2020

Oscailte: 9:00

Fágann an bus tointeála deireanach go dtí na Séadchomharthaí ag 16:30

Iontráil deireanach san Ionad Cuairteoirí 18:15

Meán Fómhair 2020

Oscailte: 9:00

Fágann an bus tointeála deireanach go dtí na Séadchomharthaí ag 15:30

Iontráil deireanach san Ionad Cuairteoirí 17:15

Deireadh Fómhair 2020

Oscailte: 9:30

Fágann an bus tointeála deireanach go dtí na Séadchomharthaí ag 15:00

Iontráil deireanach san Ionad Cuairteoirí 16:45

Samhain & Nollaig* 2020

Oscailte: 9:00

Fágann an bus tointeála deireanach go dtí na Séadchomharthaí ag 14:30

Iontráil deireanach san Ionad Cuairteoirí 16:15

DÚNTA an 24 - go dtí an 27 Nollaig, agus an dá dháta sin san áireamh

*Oscailte níos luaithe ar maidneacha ghrianstad an gheimhridh (18 - 22 Nollaig) agus cuirtear na roghanna rialta ar fionraí na dátaí sin

Táillí Isteach

Áiseanna

Leithris phoiblí, áit le haghaidh picnicí agus veain caife soghluaiste.

Nil rochtain do chách ann. Teigh i dteaghmháil linn roimh teacht ar cuairt má tágá le cunamh speisialta nó má tá fadhbanna luaineachta i gceist.  

 

Tá Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne tar éis oscailt arís i ndiaidh mórobair athchóirithe a bheith déanta ann.

Tá an t-eispéireas tumthach nuascothach úrnua atá curtha ar fáil don chuairteoir ann dírithe ar na séadchomharthaí ón tréimhse Neoiliteach atá suite ag an Láithreán Oidhreachta Domhanda seo. Téann an cuairteoir siar 5000 bliain ar an turas seo, siar go dtí buaicphointe na tógála tuamaí, tráth a raibh roinnt de na foirgnimh is mó ar domhan le fáil i mBrú na Bóinne.

Sna taispeántais atá againn, déantar scrúdú ar an ngné shéasúrach de shochaí na clochaoise, an tábhacht a bhí ag timthriall na gréine an tráth úd, chomh maith leis na searmanais a bhí ag na daoine agus an próiseas a bhí i gceist le séadchomharthaí dá leithéid a thógáil.

Is é Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne ceann tosaigh gach uile chuairt a thugtar ar Shí an Bhrú agus ar Chnóbha. Ná téigh díreach go dtí na séadchomharthaí toisc nach ligfear isteach iontu tú. Tugtar na cuairteoirí go dtí na séadchomharthaí ar bhus tointeála.

Faoi láthair na huaire níl ach Sí an Bhrú ar oscailt, tá Cnóbha dúnta don gheimhreadh.

Ar an 1ú Márta 2020 athosclóidh Cnóbha agus beidh dhá rogha nua á tugtha isteach lena dtairgfear cuairt ar Bhrú na Bóinne agus ar Chnóbha araon mar ghnáthrogha.

1. Turas Bhrú na Bóinne – Amuigh Faoin Spéir Amháin:

Is éard atá i gceist leis seo ná cuairt ar an taobh amuigh amháin de Chnóbha agus de Shí an Bhrú.

2. Turas ar Bhrú na Bóinne Móide Turas ar Sheomra Shí an Bhrú:

Is cuairt í seo ar Shí an Bhrú agus ar Chnóbha, agus rochtain ar an seomra i Sí an Bhrú áirithe leis.

 

Áirithintí

Grúpaí:

Ní mór do ghrúpaí de 15 nó níos mó ceann dár sliotáin ama do ghrúpaí a chur in áirithint roimh ré ach ríomhphost a chur chuig brunaboinne@opw.ie chun fáil amach faoi na sliotáin ama atá ar fáil.

Daoine aonair:

Eiseofar ticéid do dhaoine aonair nó do ghrúpaí beaga de 14 duine nó níos lú ar an lá ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce agus ní bheidh siad ar fáil le réamháirithint.

Tá teorainn leis an líon ticéid agus bíonn na turais lán.

Beidh an tseirbhís áirithinte ar líne ar fáil i ndáil leis na roghanna turais nua ón 1 Márta 2020 ar aghaidh.