Thumbnail  July 2020

Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne (Sí an Bhrú agus Cnóbha)

Sonraí Teagmhála

Seoladh:

Dún Uabhair
Contae na Mí
A92 EH5C

Teil: +353 41 988 0300

Ríomhphost: brunaboinne@opw.ie

 

Uaireanta Oscailte

Ón 30 Iúil 2020 go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Cliceáil an nasc ANSEO chun na hamanna áirithinte a fheiceáil

Níl an caifé agus an siopa bronntanas ar fáil faoi láthair ach dóibh siúd a chuir áiteanna in áirithe ar thurais agus níl ach seirbhís theoranta á cur ar fáil acu

Nollaig

DÚNTA an 24 - go dtí an 27 Nollaig, agus an dá dháta sin san áireamh

*Oscailte níos luaithe ar maidneacha ghrianstad an gheimhridh (18 - 22 Nollaig) agus cuirtear na roghanna rialta ar fionraí na dátaí sin

Táillí Isteach

1.Turas Bhrú na Bóinne – Amuigh Faoin Spéir Amháin: :
Duine Fásta €12
Seanóir €10
Leanbh (12-17) & Mac Léinn €8
Teaghlach €28

2.Turas ar Bhrú na Bóinne Móide Turas ar Sheomra Shí an Bhrú:
Níl sé ar Fáil faoi Láthair

3.Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne
Níl sé ar Fáil faoi Láthair

Áiseanna

Leithris phoiblí, áit le haghaidh picnicí agus veain caife soghluaiste.

Nil rochtain do chách ann. Teigh i dteaghmháil linn roimh teacht ar cuairt má tágá le cunamh speisialta nó má tá fadhbanna luaineachta i gceist.

 

 

TICÉID A CHUR IN ÁIRITHE ANSEO


Is trí Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne atá gach iontráil chuig Sí an Bhrú agus Cnóbha

Ná téigh go díreach chuig na séadchomharthaí sin mar ní ligfear isteach tú - tugtar cuairteoirí ar bhus tointeála ón Ionad Cuairteoirí chuig na séadchomharthaí

Google Maps

Winter Solstice Lottery Draw 2020


Tá an t-eispéireas tumthach nuascothach úrnua atá curtha ar fáil don chuairteoir ann dírithe ar na séadchomharthaí ón tréimhse Neoiliteach atá suite ag an Láithreán Oidhreachta Domhanda seo. Téann an cuairteoir siar 5000 bliain ar an turas seo, siar go dtí buaicphointe na tógála tuamaí, tráth a raibh roinnt de na foirgnimh is mó ar domhan le fáil i mBrú na Bóinne.

Sna taispeántais atá againn, déantar scrúdú ar an ngné shéasúrach de shochaí na clochaoise, an tábhacht a bhí ag timthriall na gréine an tráth úd, chomh maith leis na searmanais a bhí ag na daoine agus an próiseas a bhí i gceist le séadchomharthaí dá leithéid a thógáil.

Tá turais cuir san áireamh dtairgfear cuairt ar Bhrú na Bóinne agus ar Chnóbha araon mar ghnáthrogha.

1. Turas Bhrú na Bóinne – Amuigh Faoin Spéir Amháin:

Is éard atá i gceist leis seo ná cuairt ar an taobh amuigh amháin de Chnóbha agus de Shí an Bhrú.

2. Turas ar Bhrú na Bóinne Móide Turas ar Sheomra Shí an Bhrú:

Is cuairt í seo ar Shí an Bhrú agus ar Chnóbha, agus rochtain ar an seomra i Sí an Bhrú áirithe leis.

3. Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne:

Is cuairt í taispeántas amháin. Níl cuairt ar na séadchomharthaí san áireamh.

EISPÉIREAS NUA SCARTHA FHISICIÚIL DO CHUAIRTEOIRÍ - Ón 30 Iúil 2020 go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Is é seo an t-aon rogha turais atá ar fáil agus turas féintreoraithe é.

Caithfear ticéid a chur in áirithe roimh ré ar líne sula dtugann tú cuairt.

Níl aon ‘ticéid siúil isteach’ ar fáil.

Ná tar i láthair gan do thicéid a bheith curtha in áirithe agat roimh ré mar gheall nach dtabharfar cead isteach duit.

Is féidir áirithint a dhéanamh roimh ré ar líne idir 24 uair an chloig agus a fhad le 7 lá sula dtugann tú cuairt.

Ní féidir linn cártaí oidhreachta a dhíol faoi láthair.

Eispéireas Nua do Chuairteoirí ar aon dul leis an Scaradh Fisiciúil (PDF)

CAITHFEAR CLÚDAIGH AGHAIDHE A CHAITHEAMH I RITH DO CHUAIRTE-

TABHAIR CLÚDACH AGHAIDHE LEAT MAR GHEALL NACH GCUIRTEAR AR FÁIL IAD. NÍ THABHARFAR CEAD ISTEACH DUIT MURA BHFUIL CLÚDACH AGHAIDHE Á CHAITHEAMH AGAT*

*seachas i gcás iad siúd nach gá dóibh an clúdach aghaidhe a chaitheamh faoin reachtaíocht a bhaineann le hiompar poiblí

I gCÁS ÚSÁIDEOIRÍ CATHAOIR ROTHAÍ AGUS CUAIRTEOIRÍ A DTEASTAÍONN CÚNAMH SPEISIALTA UATHU - SEOL RÍOMHPHOST, LE DO THOIL CHUIG brunaboinne@opw.ie SULA GCUIREANN TÚ ÁIT IN ÁIRITHE

Grúpaí:  Nílimid ag glacadh le háirithintí grúpa nó scoile go dtí go bhfógrófar a mhalairt

Turas ar Bhrú na Bóinne Móide Turas ar Sheomra Shí an Bhrú: Níl sé ar Fáil faoi Láthair

Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne: Níl sé ar Fáil faoi Láthair