Battle of the Boyne

Ionad Cuairteoirí Chath na Bóinne - An Seandroiche

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Chath na Bóinne, An Seandroichead, Droichead Átha, Contae na Mí.
Teil:   +353 (0) 41 980 9950
Facs: +353 (0) 41 984 9873
Seoladh ríomhphoist: battleoftheboyne@opw.ie
Láithreán Gréasáin: www.battleoftheboyne.ie

Uaireanta Oscailte

2020

Ionad na gCuairteoirí:

Ní mór do gach grúpa cuairt a chur in áirithe roimh ré.

Bealtaine - Meán Fómhair: Gach lá, 9.00 - 18.00

Deireadh Fómhair - Aibreán: Gach la, 09.00 - 17.00

Dúntar an tIonad Lá Nollag agus Lá Caille.

Cead isteach deiridh: Uair an chloig sula ndúntar é

Páirceanna:
Dúntar geata na siúlbhealaí leathuair an chloig roimh dhúnadh na háite.
Tá cead ag daoine madraí a thabhairt leo ach ní mór iad a choinneáil ar iall.
Ná rothaítear ar na siúlbhealaí. Ná lastar tinte. Ná bítear ag campáil.

Meánfhad na cuairte:  An tIonad Cuairteoirí - Uair an chloig

Siúlóidí Féintreoraithe - Uair an chloig

Táillí Isteach

Duine Fásta €5.00
Grúpa/Seanóir €4.00
Páiste/Mac Léinn €3.00
Teaghlach €13.00
Saorchead isteach chuig na páirceanna (siúlbhealaí thalamh an chatha).

Áiseanna

Saoráidí:  Taispeántais, cur i láthair closamhairc, taispeántas airm mhacasamhail an seachtú haois déag, garraí daingean, clós bus/carrchlós.  Tá teacht ag daoine faoi mhíchumas ar an Ionad, lena n-áirítear Seomra Tae an Phailliúin agus na leithris.  Rogha ag duine siúlóid fhéinthreoraithe a thabhairt air féin ar shiúlbhealaí Thalamh an Chatha agus cois Abhainn na Bóinne.  Bítear san airdeall - uisce doimhin.

Bialann/Seomra Tae:           
Seomra Tae an Phailliúin
Uaslíon daoine - 100

Tharla Cath na Bóinne ar an gcéad lá de mhí Iúil 1690 (an t-aonú lá déag de mhí Iúil, de réir fhéilire an lae inniu). Cath a bhí ann idir Liam Concor III agus a athair céile, Rí Séamus II. Ghlac an dá Rí ceannas ar a n-airm go pearsanta. Bhí 36,000 saighdiúir ar thaobh Liam agus 25,000 saighdiúir ag troid ar son Rí Séamus II - an líon trúpaí is mó a cuireadh chun catha in Éirinn riamh. Is éard a bhí i dtreis eatarthu ná coróin na Breataine, forlámhas na Fraince san Eoraip agus cumhacht reiligiúnach in Éirinn.

Tá Ionad Cuairteoirí Chath na Bóinne lonnaithe i dTeach an tSeandroichid, foirgneamh atá ann ón ochtú haois déag ar aghaidh agus a athchóiríodh le déanaí. Is ar thalamh an chatha a sheasann an tIonad.  Iad siúd a bhuaileann isteach chuig Ionad na gCuairteoirí, beidh rochtain acu ar na gairdíní foirmiúla. Is le haghaidh thalamh an chatha agus na bhfearann páirce amháin atá an rochtain saor in aisce.

Suíomh:  Tá Ionad na gCuairteoirí suite ar an mbruach theas d'Abhainn na Bóinne,   4 ciliméadar ó thuaidh ó Shráidbhaile Dhún Uabhair taobh leis na mótorbhealaí M1 agus L21.

Bealaí Bus:  Ní bhaineann le hábhar

Turais Threoraithe:  Féintreoir trí Ionad na gCuairteoirí
Is féidir turais siúil i gcomhair thalamh an chatha a eagrú roimh ré ach go gcaithfidh grúpa 20 duine nó níos mó ná sin a bheith ann
Braitheann turais taobh amuigh ar an aimsir a bheith go maith.
Uaslíon: 40
An fad a mhaireann an turas : Uair an chloig

Bileog Eolais/Treoirleabhar:  Ar fáil i mBéarla agus i dteangacha eile. Tá rogha leabhar agus cártaí poist ar díol i seomraí tae an Philliúin.

Imeachtaí Séasúracha:        
Living History ar siúl gach deireadh seachtaine i rith an tsamhraidh. Le liosta iomlán na n-imeachtaí a fháil, téigh go www.battleoftheboyne.ie le haghaidh an eolais is deireanaí.