Roscrea Castle and Damer House - Roscrea Castle

Oidhreacht Ros Cré (Caisleán agus Teach Damer) agus an Muileann Dubh

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Sráid an Chaisleáin, Ros Cré, Co. Thiobraid Árann 
Teil:  +353 505 21850
Facs:  + 353 50521904

Ríomhphoist:  roscreaheritage@opw.ie 
Láithreán Gréasáin:  Níl ann

Uaireanta Oscailte

2020

26 Márta - 30 Meán Fómhair: Gach Lá, 10.00 - 18.00.

Meánfhad Cuairte  1 uair

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúp-ráta & Daoine Scothaosta: €4.00
Páiste / Macléinn: €3.00
Ráta Clainne: €13.00

Áiseanna

Taispeántais, leithris  (Carr/bus chlós gar don suíomh)  

Bialann/Seomraí Tae :  Níl ann

(Arna bhainisiú i gcomhar le Cumann Oidhreachta Ros Cré). 

Tá an caisleán cloiche comhdhéanta de thúr geata, imbhallaí agus dhá thúr cúinne a théann siar go dtí na 1280í.  Tá seomraí an chaisleáin feistithe agus tá taispeántais ar bun  i gcuid acu.  Tógadh Teach Damer go luath san 18ú haois i stíl na Banríona Anne agus is eiseamláir d'ailtireacht réamhPhallaidiach é.  Tá ceann de na seomraí feistithe de réir stíl na linne sin.  Tá muileann athchóirithe laistigh den choimpléasc, áit  ina bhfuil ardchros agus gallán bunaidh Naomh Crónáin ar taispeáint.  

Láthair:  Lár Bhaile Ros Cré (Baile Oidhreachta) 

Bealaí Bus:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann  +353 1 8366111

Turais Threoraithe:
Ar fáil ar iarratas
Uaslíon daoine:  25
Fad:  45 nóiméad 

Bileog Eolais/Treoirleabhrán:  Béarla           

Imeachtaí Séasúracha:  Seiceáil roimhré agus na mionsonraí teagmhála thuasluaite á n-úsáid

Grianghrafadóireacht / Físthaifeadadh ceadaithe:  Níl ceadaithe

Eolas Breise:  Cead isteach chuig na gairdíní amháin do dhaoine a bhfuil míchumais ag dul dóibh