Hill of Tara

Teamhair

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  An Uaimh, Co. na Mí
Uimh. Theileafóin: 
14 Bealtaine - 12 Meán Fómhair  (Teamhair) +353 46 902 5903
13 Meán Fómhair - 24 Bealtaine  (Brú na Bóinne) +353 41 988 0300
Uimh. Fhacs:                 
14 Bealtaine - 12 Meán Fómhair (Teamhair) +353 46 902 5903
13 Meán Fómhair - 14 Bealtaine (Brú na Bóinne) +353 41 9823071
R-phost:  hilloftara@opw.ie 
Suíomh gréasáin:  Dada

 

 

Uaireanta Oscailte

2020

7 Bealtaine -23 Meán Fómhair: Go Laethúil, 10.00 - 18.00.
Bíonn an cead isteach deireanach 1 uair an chloig sula ndúntar 

Meánfhad Turais:  1 uair an chloig 

 

 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúpa & Seanóir: €4.00
Páiste / Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €13.00

Áiseanna

Carrchlós poiblí do charranna agus do bhusanna chomh maith le leithris in aice leis an suíomh

Bialann/Seomraí tae:
Caifé in aice leis an suíomh, fón:  +353 46 902 5534
Acmhainn Suite:  60

 

 

Cé gur fearr eolas air mar ionad Ardrí na hÉireann, tá an Teamhair ina shuíomh tábhachtach ón gClochaois déanach nuair a tógadh tuama pasáiste ann. Bhí Teamhair i mbarr a réime mar ionad polaitíochta agus creidimh sna luathaoiseanna tar éis Chríost. Ar na nithe is díol spéise atá ann tá taispeántas closamharc agus turais faoi threoir ar an suíomh. 

Bealaí Bus:  Déan Teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann ag +353 1 8366111            

Turais faoi Threoir: 
Ar fáil ach iad a iarraidh
Uasuimh:          50       
Aga:     35 - 40 nóiméad 

Bileog/Leabhar Treorach:  Béarla, Gaeilge   

Imeachtaí Seásúrtha:  Sraith Léachtanna na Teamhrach, na Chéad cheithre Chéadaoin  sa Mheitheamh.  Déan seiceáil roimh ré le do thoil maidir le himeachtaí eile ag úsáid na sonraí teagmhála atá liostáilte thuas

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe:  Tá, ach tá ceadúnas ag teastáil chun críche tráchtála

Eolas Breise: Láithreoireachtaí chlosamharc:             
"Teamhair, Tearmann Ríoga"
Acmhainn Suite:            50
Aga: 20 nóiméad
Teanga: Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis, Seapáinis 

Tá a lán den turas faoin aer agus moltar do chuairteoirí éadaí síondíonacha a chaitheamh chomh maith le bróga oiriúnacha do shiúlóid ar thalamh aimhréidh.

Tá rochtain teoranta ann do chuairteoirí atá faoi mhíchumas.