Ennis Friary

Mainistir na Hinse

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Sráid na Mainistreach, Inis, Co. an Chláir.
Guthán:  +353 65 682 9100
Facs:     +353 65 684 1020
Ríomhphost:  ennisfriary@opw.ie
Láithreán Gréasáin:  Níl ar fáil

 

 

Uaireanta Oscailte

2020

2 Aibreán- 30 Meán Fómhair- Gach Lá  10.00-18.000

1 Deireadh Fómhair - 4 Samhain -Gach Lá 10.00- 17.00.

Cead deireanach isteach 45 nóiméad roimh dúnta.

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúpa & Seanóir: €4.00
Leanbh/Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €13.00

Áiseanna

Clós páirceála do ghluaisteáin/busanna gar don láithreán

Bialann/Seomraí Tae:  Níl ar fáil

 Rochtain do chuairteoirí faoi mhíchumas

 

Tá a lán dealbhóireachta snoite in aolchloch chrua na háite ón 15ú/16ú haois le feiceáil sa mhainistir Phroinsiasaigh seo ón 13ú haoise, bunaithe ag Muintir Uí Bhriain ó Thuamhan, a bhí i gceannas ar chuid mhaith den Mhumhan thuaidh, tráth.

Tá íomhá snoite de Naomh Proinsias ag léiriú na stiogmaí le feiceáil i gcorp na heaglaise. Tá sé ag iompar bata croise agus ag caitheamh aibíd na bProinsiasach. Faoi áirse theas an túir, seans go raibh an ceannbhrat casta féithigh ó dheireadh an 15ú haois mar chuid d'uaigh ornáideach. Tá easpag snoite ar thaobh amháin de na coirbéil atá ag tacú leis an gceannbhrat seo, agus ar an taobh eile, tá an Maighdean agus a Leanbh.  In almóir san áirse idir corp na heaglaise agus an chroslann tá íomhá de "Ecce Home" nó 'Bá Chríost'. Tá a chuid lámh ceangailte agus tá comharthaí den chéasadh timpeall air. Tagann solas an chaingil ón bhfuinneog thoir iontach déanta suas de chúig fhuinneog arda chaola.  Bhí roinnt uaigheanna ríoga agus uasaicmeacha sa chaingeal tráth. I measc na n-uaigheanna atá sa mhainistir fós, tá ceannbhrat uaigh Inse Choinn/Uí Bhriain agus uaigh Creagh ar a bhfuil cúig phainéal páise snoite a thagann ó uaigh Mhic Mhathúna, atá i bhfad níos sine.  Ag cúl na huaighe seo, tá trí dhuine dhéag snoite a léiríonn Críost agus na hAspail; cruthaíodh iad sin i lár an 15ú haois.

Is féidir cuairteoir ar Mhainistir na hInse an sacraistí a fheiceáil freisin, struchtúr suntasach le síleáil easnach le boghta bairille. I ndiaidh chur faoi chois na mainistreacha, d'úsáideadh an Mhainistir le haghaidh cúirteanna seisiúin agus d'úsáideadh an sacraistí mar sheomra cúirte.

Amach as an sacraistí tá limistéar an chlabhstra inar atógadh cuid den stuara.

Suíomh:  Lár Bhaile na hInse

Busbhealach/Busbhealaí:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bus Éireann + 353 1 8366111

 

Turais Treoraithe:
Ar fáil ar iarratas
Uasmhéid Daoine:  30
Fad ama:  45 nóiméad

 

      

 

Bileog/Treoirleabhar:  Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis 

Imeachtaí Séasúracha:  Déan iad a sheiceáil roimh ré trí leas a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

Tógáil grianghraf/físeán ceadaithe:  Tá sé ceadaithe, ach ní mór ceadúnas a fháil má tá sé chun críocha tráchtála

Eolas breise:  Rochtain theoranta ag cuairteoirí faoi mhíchumas trí shocrú a dhéanamh roimh ré.