Oidhreacht Éireann

Beidh bearta faoi leith i bhfeidhm i ngach suíomh chun gach duine a choinneáil sábháilte. I measc na mbeart sin, d’fhéadfadh sé go gcaithfí bealaí faoi leith a leanúint, go mbeadh teorainn le líon na gcuairteoirí agus nach mbeadh codanna faoi leith de roinnt suíomhanna ar oscailt. Moltar go láidir do chuairteoirí leas a bhaint as ticéadú réamháirithe ag na suíomhanna dár gcuid is mó a bhfuil tóir orthu, lena chinntiú go mbeidh teacht agat orthu agus nach mbeidh díomá ort.

Tá tuilleadh sonraí maidir leis na dátaí athoscailte atá beartaithe agus maidir le hathruithe ar eispéireas an chuairteora ag gach suíomh ar fáil ar na leathanaigh a bhaineann leis na suíomhanna.

Covid-19 Graphic

Tá ár bhfoireann ag obair go crua chun ár gcuid suíomhanna a oiriúnú don athoscailt. Tá réimse beart á dtabhairt isteach againn chun go bhféadfar cloí leis na treoracha a bhaineann le scaradh sóisialta agus le caighdeáin sláinteachais.

Tá liosta iomlán ár suíomhanna a moltar go láidir duit áirithint a dhéanamh orthu ar líne:

Tá teorainn á cur againn le líon na gcuairteoirí chun go mbeidh gach duine ábalta na treoirlínte a bhaineann le scaradh sóisialta a leanúint. Cinntíonn sliotáin ama atá réamháirithe go mbeidh cuairteanna scaipthe tríd an lá, agus  nach mbeidh níos mó ná an líon sábháilte daoine ar an suíomh. Tá liosta iomlán de na suíomhanna a moltar go láidir iad a chur in áirithe ar líne ar fáil anseo. Gheobhaidh tú do dheimhniú áirithinte ar ríomhphost. Níl ort ach é sin a thabhairt leat, ar do ghléas móibíleach nó mar asphrionta. Tá barrachód sa ríomhphost agus féadfaidh ár bhfoireann é a scanadh nuair a thiocfaidh tú. Má tá Cárta Oidhreachta bailí agat, beidh do thicéad saor in aisce, ach fós féin beidh ort áirithint a dhéanamh roimh ré do na suíomhanna seo.

Tá cead isteach ar chostas laghdaithe nó saor in aisce chuig mórán eile dár gcuid suíomhanna le daoine a spreagadh chun fanacht sa bhaile agus saoirí gearra a ghlacadh  in Éirinn, go háirithe as seo go ceann sé mhí. Féach an liosta iomlán suíomhanna a bhfuil cead isteach ar chostas laghdaithe nó saor in aisce chucu anseo.

Is mian linn go mbainfeadh gach duine taitneamh as ár suíomhanna ar bhealach sábháilte, agus mar sin iarraimid ort aird a thabhairt orthu seo a leanas le linn do chuairte:

View our closed sites list here.

Cárta Oidhreachta

Rochtain gan teorainn ar ár n-oidhreacht

Tuilleadh eolais

Bí ar ár liosta seoltaí

Bí suas chun dáta ar ár nuacht, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus foilseacháin.

Seol