Skip to content

Oidhreacht Éireann

Irisleabhar Taighde Bliantúil

Léann Oidhreachta na hÉireann, Irisleabhar taighde bliantúil Oifig na nOibreacha Poiblí.

Achoimrí don chéad imleabhar le cur isteach faoin 15 Nollaig 2023

Ailtireacht, Cartlanna & Leabharlanna an OPW, na Diméinte & na Páirceanna, Innealtóireacht, na Mínealaíona & na hEalaíona Maisiúla, na Bailiúcháin Stairiúla Luibheolaíochta, an Stair Imeallaithe & Dhomhanda, Na Leachtanna, an Mhúsaemeolaíocht, Stair Eagraíochta an OPW, an Stair Shóisialta.

Tuilleadh eolais ag gov.ie:
Irish Heritage Studies: The annual research journal of the Office of Public Works

Interior of Cormac's Chapel
Cormac's Chapel at the

Cárta Oidhreachta

Rochtain gan teorainn ar ár n-oidhreacht

Tuilleadh eolais

Bí ar ár liosta seoltaí

Are you happy to receive marketing material via email from Heritage Ireland

Seol