Oidhreacht Éireann

Sa rannóg seo:

Ag tabhairt aire d’oidhreacht an náisiúin

Táimid freagrach as na suíomhanna oidhreachta is tábhachtaí in Éirinn. Níl sna suíomhanna íocónacha ó Chreag Chaisil i dTiobraid Árann go Sceilg Mhichíl ar oileán beag amach ó chósta Chiarraí ach cuid de na 780 láithreán oidhreachta iontacha atá inár gcúram.

Tugann ár bhfoireann saineolaithe tiomnaithe aire do na foirgnimh, na tírdhreacha agus na bailiúcháin a chuirtear de chúram orainn agus cuireann siad ar fáil do níos mó ná 8 milliún cuairteoir gach bliain chun foghlaim uathu agus taitneamh a bhaint astu. Oibrímid gach lá chun Éire a dhéanamh bródúil as creatlach a staire.

 

A Bhfuil á Dhéanamh Againn

Hill of Tara aerial photo

Is é an phríomhobair atá againn ná an chuid is fearr d’fhoirgnimh stairiúla agus d’oidhreacht na hÉireann a bhainistiú agus a chothabháil.

Tuilleadh eolais

Cé Muid Féin

Work being carried out at Skellig Michael by OPW’s National Monuments District

Is  muide na daoine a bhfuil cúram cuid mhaith de na láithreacha stairiúla is tábhachtaí orainn agus a dhéanann bainistiú orthu.

Tuilleadh eolais

Ár Stair

Kilmainham Goal

Bunaíodh Oifig na nOibreacha Poiblí in 1831. Ba iad feidhmeanna bunaidh an eagrais aire a thabhairt d’fhoirgnimh chathartha, iasachtaí  a riar i gcomhair tionscadail phoiblí agus canálacha a thógáil.

Tuilleadh eolais

Ár Luachanna

Newgrange passage way with triple spiral engraved on left.

Tá Seirbhísí Oidhreachta an OOP tiomanta do chúram a dhéanamh d’oidhreacht an náisiúin, í a chosaint agus a fheabhsú.

Tuilleadh eolais

Gairmeacha

Mar gheall ar chúinsí reatha, cuirfear ár bpróiseas earcaíochta Treoir Séasúrach 2021 i bhformáid atá beagán difriúil le blianta roimhe seo.

Fógrófar poist Treorach Séasúracha ag láithreáin éagsúla ag amanna éagsúla, roimh shéasúr 2021 nó lena linn. Tá sé seo difriúil ó bhlianta roimhe seo nuair a fógraíodh gach folúntas Treorach Séasúrach in aon iarracht amháin.

Déanfar earcaíocht mar fhreagairt ar an éileamh a bhfuiltear ag súil leis agus ag an bpointe seo ní féidir linn a thuar cé mhéad nó, den chuid is mó, cé acu dár suíomhanna a mbeidh Treoracha Séasúracha ag teastáil uathu i 2021.

Fógrófar poist ar ár láithreáin ghréasáin agus ar ardáin meán sóisialta de réir mar a thagann siad chun cinn agus mar sin ba cheart duit seiceáil go rialta le haghaidh nuashonruithe.

 

Guide staff at Ormond Castle

Cárta Oidhreachta

Rochtain gan teorainn ar ár n-oidhreacht

Tuilleadh eolais

Bí ar ár liosta seoltaí

Bí suas chun dáta ar ár nuacht, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus foilseacháin.

Seol