Oidhreacht Éireann

Is é ár bpríomhaidhm seirbhís den scoth agus luach maith ar airgead a sholáthar do gach duine a thugann cuairt ar na láithreacha faoinár gcúram.

Tá cur chuige inbhuanaithe againn maidir le bainistiú agus caomhnú na láithreacha sin. Agus sin á dhéanamh, déanaimid iarracht na caighdeáin is airde a choimeád agus cuirimid dea-chleachtas gairmiúil i bhfeidhm i gcónaí.

Bímid réamhghníomhach i mbun caidrimh le comhpháirtithe, taobh istigh den OOP agus taobh amuigh araon, chun cuidiú linn an t-eastát oidhreachta a bhainistiú. Aithnímid, freisin, an luach a bhaineann le caidreamh le comhpháirtithe oidhreachta idirnáisiúnta, agus tomhaisimid ár n-aidhmeanna agus ár ngníomhaíochtaí i leith na n-eiseamláirí is fearr atá ar fáil, agus bíonn teacht againn ar thaighde ardchaighdeáin chun torthaí maithe a chinntiú d’oidhreacht na hÉireann.

Táimid tiomanta do thuiscint ar na hidéil a léirítear inár n-oidhreacht chultúrtha roinnte a chur chun cinn. De thoradh air sin, creidimid go mbeidh tuiscint níos fearr ag an ngnáthphobal ar thábhacht ár n-oidhreachta agus fonn ar an bpobal páirt a ghlacadh i gcosaint ár n-oidhreachta do na glúnta atá le teacht.

Cárta Oidhreachta

Níl an tsaoráid díolacháin ar líne don chárta oidhreachta ar fáil faoi láthair.

Bí ar ár liosta seoltaí

Bí suas chun dáta ar ár nuacht, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus foilseacháin.

Seol