Oidhreacht Éireann

*Earcú Treoraí Séasúrach in Oifig na nOibreacha Poiblí*

Ní mór do's na Foirm Iarratais a bheith líonta roimh 5i.n. Dé Céadaoin 2 Feabhra 2022
Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

LEABHRÁN EOLAIS D'IARRTHÓIRÍ

Ainm, Seoladh agus Uimhir Theileafóin

* Réimse éigeantach é seo.


Láthair/Limistéar Fostaíochta Sainroghnaithe


Dátaí ar a mbeidh tú ar fáil i gcomhair fostaíochta i gcás ina dtairgfear post duit

*réimse éigeantach é seo.


Cáilíochtaí Acadúla, Gairmiúla nó Teicniúla agus Ainm na hInstitiúide Oideachais (Ag tosú leis an gceann is déanaí)
Institiúid Oideachais 1*
Institiúid Oideachais 2
Institiúid Oideachais 3
Institiúid Oideachais 4

* réimse éigeantach é seo.


Inniúlacht Teanga

Taifead Fostaíochta
Tabhair sonraí thíos d’fhostaíocht ábhartha ag tosú le do shonraí reatha
Taifead Fostaíochta 1
Taifead Fostaíochta 2
Taifead Fostaíochta 3
Taifead Fostaíochta 4

 
 
 
 
 

* réimse éigeantach é seo.


 
Moltóirí
Moltóirí 1*
Moltóir 2*

* réimse éigeantach é seoNotaí

Déan cinnte sula seolann tú isteach d’fhoirm go bhfuil gach cuid de líonta isteach agat agus gur shínigh tú an dearbhú thíos. Léigh an fhaisnéis atá tugtha sa Leabhrán Eolais D'Iarrthóirí atá curtha ar fáil don chomórtas seo. Is faoi na hiarrthóirí é incháilitheacht a chruthú san fhoirm iarratais seo.

Ná seol aon teastais nó tagairtí leis an bhfoirm seo. Féadfar iarratasóir a dhícháiliú de bharr míráiteas nó canbhasála.

Stórálfar na sonraí pearsanta a thugann tú ar an bhfoirm iarratais seo ar ríomhaire agus ní úsáidfear iad ach amháin chun na críche dá bhfuil siad cláraithe faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.

LEABHRÁN EOLAIS D'IARRTHÓIRÍ


 
Dearbhú:Cliceáil nó tapáil an cnaipe Cuir Isteach uair amháin.

Cárta Oidhreachta

Níl an tsaoráid díolacháin ar líne don chárta oidhreachta ar fáil faoi láthair.

Bí ar ár liosta seoltaí

Bí suas chun dáta ar ár nuacht, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus foilseacháin.

Seol