Oidhreacht Éireann

Inrochtaineacht.

Aithnímid a thábhachtaí atá sé a chinntiú go bhfuil ár suíomh inrochtana do gach duine agus táimid tiomanta do leibhéal comhlíonta Dhá-A ar a laghad a bhaint amach i dtaca leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair Ghréasáin ón Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin. Táimid tiomanta freisin do chloí leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht TF ón Údarás Náisiúnta Míchumais .

Inrochtaineacht a choinneáil
Táimid tiomanta inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin seo a chothabháil agus monatóireacht a dhéanamh air. Mar chuid den phróiseas seo fáiltímid roimh aon trácht, moltaí nó sonraí faoi fhadhbanna a bhíonn ag úsáideoirí.

Cárta Oidhreachta

Níl an tsaoráid díolacháin ar líne don chárta oidhreachta ar fáil faoi láthair.

Bí ar ár liosta seoltaí

Bí suas chun dáta ar ár nuacht, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus foilseacháin.

Seol