Skip to content

Oidhreacht Éireann

I measc Seirbhísí Oidhreachta an OOP tá Maoine Stairiúla Náisiúnta, atá freagrach as tuairim is 30 láthair stairiúil thábhachtach, agus an tSeirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta a dhíríonn ar an 750 Séadchomhartha Náisiúnta i gcúram an Stáit. Tá bord inár struchtúr rialachais a bhíonn ag obair faoin Aire Stáit a bhfuil freagracht speisialta an OOP air sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Tá sé d’ádh orainn cuid mhaith daoine ard-oilte, a bhfuil taithí mhaith acu, a bheith ar an bhfoireann againn, agus iad tiomanta do chosaint ár láithreacha oidhreachta agus do chúnamh a thabhairt á léirmhíniú. Creidimid, freisin, sa tairbhe a bhaineann leis an gcomhoibriú le gníomhaireachtaí, músaeim agus institiúidí príobháideacha eile agus bímid ag lorg deiseanna go gníomhach chun dul i mbun comhoibrithe agus chun gréasáin thacúla ghairmiúla a chruthú.

Aire

 • Patrick O'Donovan

  Patrick O'Donovan

  Aire Stáit le freagracht speisialta as Oifig na nOibreacha Poiblí, Aire Stáit le freagracht ar leith as an nGaeltacht

  Tá Patrick O’Donovan ina Aire Stáit ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le freagracht speisialta as Oifig na nOibreacha Poiblí; agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán le freagracht ar leith as an nGaeltacht.

  Roimhe sin bhí sé ina Aire Stáit ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le Cúram Speisialta um Sholáthar Poiblí, Oscailteacht Rialtais agus Ríomhsheirbhísí Rialtais; ceapadh sa ról seo é i Meitheamh 2017. Roimhe sin fós, bhí sé ina Aire Stáit um Thurasóireacht agus Spórt ó 2016 go 2017.

  Toghadh é ina Theachta chuig Dáil Éireann in 2011 ar son Dáilcheantair Chontae Luimnigh; roimhe sin, bhí sé ina chomhalta ar Chomhairle Contae Luimnigh ó 2003 go 2011.

  Féadfar teagmháil a dhéanamh leis ag patrick.odonovan@oireachtas.ie

Ardbhainistíocht

 • Maurice Buckley

  Maurice Buckley

  Chairman

 • Robert Mooney (Commissioner)

  Robert Mooney (Commissioner)

  Head of Planning and Climate Adaptation

  Responsibility for Flood Risk Management (Policy), Estate Planning, Quantity Surveying and Climate Adaptation

 • Ciarán O'Connor (Commissioner)

  Ciarán O'Connor (Commissioner)

  State/Principal Architect

  Responsibility for Major Projects, Brexit Unit and Civil and Structural Engineering.

 • Jim Casey

  Jim Casey

  Head of Flood Risk Management

  Responsibility for Flood Risk Assessment/Management, Flood Project Management and Arterial Drainage Maintenance.

 • Rosemary Collier

  Rosemary Collier

  Head of Heritage Services and Capital Works Delivery

  Responsibility for National Historic Properties, National Monuments, Conservation, Intermediate Projects (Capital Works Delivery), Event Management and Cultural Institutions Programme Delivery.

 • Pat Fitzsimons

  Pat Fitzsimons

  Acting Head of Corporate Services

  Responsibility for Corporate Services and the new Client Services and Communications function within the Office of Public Works

 • Cathleen Morrison

  Cathleen Morrison

  Head of Estate Management

  Responsibility for Property Management (Accommodation, Portfolio Planning and Owned Estate), Property Maintenance and Mechanical and Electrical Engineering.

Cárta Oidhreachta

Rochtain gan teorainn ar ár n-oidhreacht

Tuilleadh eolais

Bí ar ár liosta seoltaí

Seol

Bí suas chun dáta ar ár nuacht, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus foilseacháin.