Skip to content

Oidhreacht Éireann

I measc Seirbhísí Oidhreachta an OOP tá Maoine Stairiúla Náisiúnta, atá freagrach as tuairim is 30 láthair stairiúil thábhachtach, agus an tSeirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta a dhíríonn ar an 750 Séadchomhartha Náisiúnta i gcúram an Stáit. Tá bord inár struchtúr rialachais a bhíonn ag obair faoin Aire Stáit a bhfuil freagracht speisialta an OOP air sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Tá sé d’ádh orainn cuid mhaith daoine ard-oilte, a bhfuil taithí mhaith acu, a bheith ar an bhfoireann againn, agus iad tiomanta do chosaint ár láithreacha oidhreachta agus do chúnamh a thabhairt á léirmhíniú. Creidimid, freisin, sa tairbhe a bhaineann leis an gcomhoibriú le gníomhaireachtaí, músaeim agus institiúidí príobháideacha eile agus bímid ag lorg deiseanna go gníomhach chun dul i mbun comhoibrithe agus chun gréasáin thacúla ghairmiúla a chruthú.

Cárta Oidhreachta

Rochtain gan teorainn ar ár n-oidhreacht

Tuilleadh eolais

Bí ar ár liosta seoltaí

Seol

Bí suas chun dáta ar ár nuacht, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus foilseacháin.