Oidhreacht Éireann

Teaghlach

10 áit liostaithe thíos

Tá ár dtreoraithe iontacha oilte go speisialta chun a chinntiú go mbeidh na cuairteoirí óga faoi dhraíocht  ag ár láithreacha go léir. Bain taitneamh aspáirceanna spraoi , láithreacha picnicí, taispeántais atá oiriúnach do pháistí agus gníomhaíochtaí speisialta teagmhálacha i gcuid mhaith dár láithreacha. D’fhéadfadh sé go leagfadh do thaiscéalaí óg a lámha ar eochair chaisleáin, uirlisí troda uafásacha a scrúdú, nó eachta  uasal a chomhlíonadh! Is mór an spóirt é nuar a thagann an stair  chun beatha.

Déanaimid ár ndícheall a chinntiú go mbíonn rud éigin ar fáil dár gcuairteoirí, idir óg agus sean, ag ár láithreacha go léir. Molaimid na 10 láthair seo i gcomhair lá spaisteoireachta den scoth le taiscéalaithe óga:

Caisleán Chill Chainnigh, Teach agus Fearann Páirce Bhaile an Chaisleáin, Caisleán agus Gairdíní Phort Omna, Cath na Bóinne, Teach agus Eastát Farmleigh, Músaem na bPiarsach – Páirc Naomh Éanna, Eastát Dhún ar Aill, Cúirt Ioma, Mainistir Thinteirn, Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Conamara

Cárta Oidhreachta

Rochtain gan teorainn ar ár n-oidhreacht

Tuilleadh eolais

Bí ar ár liosta seoltaí

Bí suas chun dáta ar ár nuacht, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus foilseacháin.

Seol