Skip to content

Oidhreacht Éireann

Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne: Sí an Bhrú, Cnóbha agus Dubhadh

Tabhair cuairt ar an tírdhreach seandálaíochta is saibhre in Éirinn

Áirithint ar líne

Amanna oscailte go léir

Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne: Sí an Bhrú, Cnóbha agus Dubhadh

Tabhair cuairt ar an tírdhreach seandálaíochta is saibhre in Éirinn

BOOK ONLINE

See all opening times

Cead isteach

2024 Táilli Iontrála

Tá méid na dticéad ar fáil an-teoranta.

Tá sé riachtanach ticéid a chur in áirithe roimh ré. Caithfidh ticéad a bheith ag gach cuairteoir lena n-áirítear leanaí / naíonáin.

Is féidir áirithint a dhéanamh ar líne suas le 30 lá roimh an gcuairt.

Ní bhfaighidh daoine atá faoi aois (leanaí faoi bhun 18 mbliana d’aois) gan tionlacan cead isteach.

Ba chóir do úsáideoirí cathaoireacha rothaí nó cuairteoirí a dteastaíonn cúnamh speisialta uathu, ríomhphost a sheoladh chuig brunaboinne@opw.ie sula gcuirtear in áirithe iad.

Áirithiní grúpa (15-24 ticéad) Seol ríomhphost chuig: brunaboinne@opw.ie

Áirithint ar líne

Getting here

Dún Uabhair
Droichead Átha
Co. na Mí
A92 EH5C

Get Directions

Follow us

Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne: Sí an Bhrú, Cnóbha agus Dubhadh

Is é Réadmhaoin Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne an tírdhreach is saibhre in Éirinn ó thaobh na seandálaíochta de agus suite taobh istigh de lúb sa Bhóinn.
Tá cáil ar Bhrú na Bóinne as tuamaí pasáiste iontacha réamhstairiúla Chnóbha, Shí an Bhrú agus Dhubhadh a tógadh thart timpeall ar 3200RC. Tá na foirgnimh shearmanacha seo i measc na suíomhanna Neoiliteacha is tábhachtaí ar domhan agus is iontu atá an bailiúchán is mó d’ealaín mheigiliteach in iarthar na hEorpa.
Ionad Cuairteoirí, Sí na Bhrú agus Cnóbha
Is é Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne ceann tosaigh gach uile chuairt a thugtar ar Shí an Bhrú agus ar Chnóbha. Is é taispeántas an Ionad Chuairteoirí eispéireas cuairteoirí atá go hiomlán idirghníomhach ina bpléitear an cultúr, an tírdhreach agus na séadchomharthaí ón tréimhse neoiliteach ag Brú na Bóinne.
Tugtar na cuairteoirí go dtí na séadchomharthaí seo ar bhus tointeála agus réamh-áirinthint riachtanach. Tá rochtain ar Shi an Bhrú agus Cnóbha ar thuras treoraithe amháin. Ní gá áirithint a dhéanamh roimh ré don Ionad Cuairteoirí amháin.

Roghanna Turas Séasúrach
29 Feabhra – 6 Samhain 2024

1. TURAS BHRÚ NA BÓINNE + SEOMRA SÍ AN BHRÚ
Turas treoraithe ar Cnóbha agus Sí an Bhrú
Rochtain ar an seomra ag Sí an Bhrú
Tá taispeántais ag Cnóbha agus ag an Ionad Cuairteoirí san áireamh
Níl aon teacht ar na seomraí ag Cnóbha
REÁMH-ÁIRITHINT RIACHTANACH
(Is é seo an príomh-rogha turas)

2. TURAS SHÍ AN BHRÚ + TAISPEÁNTAS
Turas treoraithe ar Shí an Bhrú
Rochtain ar an seomra ag Sí an Bhrú
Tá taispeántas ag an Ionad Cuairteoirí san áireamh
REÁMH-ÁIRITHINT RIACHTANACH

3. TURAS CNÓBHA + TAISPEÁNTAS
Turas treoraithe ar Cnóbha.
Tá taispeántais ag Cnóbha agus ag an Ionad Cuairteoirí san áireamh
Níl aon teacht ar na seomraí ag Cnóbha
REÁMH-ÁIRITHINT – AG TEACHT GO LUATH

4. TAISPEÁNTAS AN IONAID CHUAIRTEOIRÍ AMHÁIN
Taispeántas féin treoraithe
Níl cuairt ar na séadchomharthaí san áireamh
(Níl na ticéid seo ar fáil le háirithint roimh ré)

Ní mór do ghrúpaí de 15 – 24 nó níos mó ceann dár sliotáin ama do ghrúpaí a chur in áirithint roimh ré ach ríomhphost a chur chuig brunaboinne@opw.ie chun fáil amach faoi na sliotáin ama atá ar fáil.

Uaireanta Oscailte

Amanna Oscailte an Ionaid Chuairteoirí

Eanáir 9:00 – 16:15

Feabhra 9:30 – 16:45

Márta 9:30 – 16:45

Aibreán 9:30 – 16:45

Bealtaine 9:00 – 17:45

Meitheamh 9:00 – 17:45

Iúil 9:00 – 17:45

Lúnasa 9:00 – 17:55

Meán Fómhair 9:00 – 17:15

Deireadh Fómhair 9:00 – 16:15

Samhain 9:00 – 16:15

Nollaig 9:00 – 16:15*

Feidhmítear turais go Sí an Bhrú agus Cnóbha in am oscailte an Ionaid

Le haghaidh amanna turais, cliceáil an nasc ‘Áirithint ar líne’ *Gnáthroghanna turas ar fionraí agus oscailt níos luaithe ar mhaidineacha Ghrianstad an Gheimhridh (19 – 23 Nollaig) Dúnta an 24 – go dtí an 27 Nollaig, agus an dá dháta sin san áireamh

Ní mór do ghrúpaí de 15 – 24 nó níos mó ceann dár sliotáin ama do ghrúpaí a chur in áirithint roimh ré ach ríomhphost a chur chuig brunaboinne@opw.ie chun fáil amach faoi na sliotáin ama atá ar fáil.

.

Fógra

 • Nil rochtain do chách ann. Teigh i dteaghmháil linn roimh teacht ar cuairt má tágá le cunamh speisialta nó má tá fadhbanna luaineachta i gceist.
 • Tá an pasáiste agus an seomra ag Sí an Bhrú íseal agus cúng. B’fhéidir nach bhfuil siad oiriúnach do chuairteoirí a bhfuil clástrafóibe nó fadhbanna soghluaisteachta acu –  Má bhíonn aon imní ort déan teagmháil linn roimh ré le do thoil.
 • Is suíomh an-ghnóthach é Brú na Bóinne.
 • Tá líon na ticéid don turais teoranta.
 • D’fhéadfadh moill fhada a bheith ar chuairteóirí nó gan rochtain a fháil ar na suíomhanna.
 • Ní ráthaítear rochtain gan ticéid réamh-áirithinte.
 •  Níl roctain  ar na seomraí ag Cnóbha
 •  Tá na séadchomharthaí amuigh faoin aer gan aon foscadh. Caith éadaí atá oiriúnach don aimsir
 • Grianghrafadóireacht: Níl cheadaítear sa phasáite agus sa seomra ag Sí an Bhrú. Tá ceadúnas ag teastáil le haghaidh grianghraf agus scannán a úsáidfear ar bhonn tráchtála.
 • Níl cheadaítear bagáiste taobh istigh de Shí an Bhrú. Ní mór do chuairteoiri iad a fhágáil sna coimeádáin sábháilte a chuirtear ar fáil
 • D’fhéadfadh go mbrathfadh oscailt láithreán de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí ar an aimsir agus chun sábháilteacht agus folláine gach duine a dheimhniú, d’fhéadfaí go mbeadh rochtain faoi réir athuithe ar gearrfhógra. Déanfar gach iarracht chun na hiaimh seo a fhógairt roimh am ach má tá aon amhras ort, déan seiceáil leis an láthair le do thoil le haghaidh a Stádas Oscailte/Dúnta.

Teagmháil

Dún Uabhair
Droichead Átha
Co. na Mí
A92 EH5C

041 988 0300

Tabhair cuairt anseo

Is é Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne ceann tosaigh gach uile chuairt a thugtar ar Shí an Bhrú agus ar Chnóbha. . Ná téigh díreach go dtí na séadchomharthaí toisc nach ligfear isteach iontu tú. Tugtar na cuairteoirí go dtí na séadchomharthaí ar bhus tointeála.

Oscail suíomh i Google Maps

Roghnaigh modh taistil

Áiseanna

 • Clostreoir chun taispeántas
 • Seomra Gléasta Páiste
 • Páirceáil Rothar
 • Siopa Leabhar
 • Caifé
 • Carrchlós
 • Card Accepted
 • Taispeántais ag athrú
 • Páirceáil cóiste
 • Ionad Imeachtaí
 • Taispeántas
 • Siopa bronntanas
 • Ardaitheoir
 • Músaem
 • Limistéar Picnice
 • Leithris
 • Leithreas inrochtana
 • Wi-Fi

Srianta

 • Is trí Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne atá gach iontráil chuig Sí an Bhrú agus Cnóbha
 • Madra treorach amháin

Achmhainní

Treoir Shóisialta

Íoslódáil, priontáil agus léigh ár dtreoir shóisialta (PDF) faoi chuairt a thabhairt ar Brú na Bóinne. Cuideoidh sé seo le cuairteoirí céaduaire, teaghlaigh agus daoine faoi mhíchumas forbartha agus foghlama ullmhú le haghaidh cuairte ar Brú na Bóinne.

Download the Brú Na Boinne Chamber Tour Guide

Download the Knowth Tour and Exhibition Guide

Download the Newgrange Tour and Exhibition Guide

Acmhainní Oideachais

Suíomhanna cóngarach

B’fhéidir gur mhaith leat freisin

Cárta Oidhreachta

Rochtain gan teorainn ar ár n-oidhreacht

Tuilleadh eolais

Bí ar ár liosta seoltaí

Seol

Bí suas chun dáta ar ár nuacht, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus foilseacháin.