Skip to content

Oidhreacht Éireann

Caisleáin

22 áit liostaithe thíos

Is cosantóirí maorga na staire iad caisleáin na hÉireann. Dá mbeadh ballaí in ann labhairt d’inseodh na caisleáin seo faoi eachtraí an-chorraitheach, cathanna cróga, léigir mhisniúla agus gaiscí glice. D’inseodh siad scéalta faoi treibhe agus teaghlaigh, tiarnaí uaisle, mná forránacha agus roinnt sealbhóirí nach raibh fáilte rompu – cuid de ghréasán casta scéal na hÉireann.

Fiosraigh daingin agus túir mhaorga na gcaisleán sin a bhí ina siombailí den chumhacht pholaitiúil thar aon rud eile le linn a ré. Féach ar an radharc ó na forbhallaí maorga agus déan iarracht poill cheilte an uafáis agus seomraí rúnda a aimsiú.

Lig dár dtreoraithe oilte scéalta na sárphíosaí ailtireachta seo agus a lucht cónaithe fíochmhar a insint.

Caisleán Bhaile Átha Cliath, Caisleán Ráth Fearnáin, Caisleán na dTuath, Caisleán Dhún na nGall, Caisleán Bhaile Átha an Rí, Caisleán Achadh na nIúr, Caisleán Parke, Caisleán agus Gairdíní Phort Omna, Caisleán Lios Tuathail, Caisleán an Rois, Caisleán Mhaigh Nuad, Caisleán Chill Chainnigh, Caisleán Áth Dara, Halla Dheasumhan, Caisleán Bhaile Átha Troim, Caisleán na Cathrach, Caisleán Urumhan, Carraig Phádraig, Caisleán Dhún Garbhán, Túr Raghnaill, Caisleán Bhaile Hac, Caisleán Fhearna, Ionad Oidhreachta Ros Cré – Caisleán Ros Cré agus Teach Damer

Cárta Oidhreachta

Rochtain gan teorainn ar ár n-oidhreacht

Tuilleadh eolais

Bí ar ár liosta seoltaí

Seol

Bí suas chun dáta ar ár nuacht, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus foilseacháin.