Cabhraigh linn ár láithreán gréasáin a fheabhsú

Oidhreacht Éireann

Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne – Sí an Bhrú agus Cnóbha

Tabhair cuairt ar an tírdhreach seandálaíochta is saibhre in Éirinn

Áirithint ar líne

Amanna oscailte go léir

Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne – Sí an Bhrú agus Cnóbha

Tabhair cuairt ar an tírdhreach seandálaíochta is saibhre in Éirinn

BOOK ONLINE

See all opening times

Reámh-Áirithint Riachtanach

Cead isteach

Turas Bhrú Na Bóinne + Sheomra Shí An Bhrú

 • Duine Fásta: €18
 • Seanóir (60 agus os a chionn): €16
 • Páiste (12-17): €12
 • Páiste (páiste faoi 12 bliain d’aois): Saor in Aisce
 • Mac Léinn (Aitheantas mic léinn bailí ag teastáil): €12
 • Teaghlach (Beirt fhásta & cúigear páiste in aois 12–17): €48

Turas Cnóbha + Taispeántas

 • Duine Fásta:  €10
 • Seanóir: (60 agus os a chionn): €8
 • Páiste (12-17): €5
 • Páiste (páiste faoi 12 bliain d’aois): Saor in Aisce
 • Mac Léinn (Aitheantas mic léinn bailí ag teastáil): €5
 • Teaghlach (Beirt fhásta & cúigear páiste in aois 12–17): €25

Turas Shí An Bhrú+ Taispeántas

 • Duine Fásta: €10
 • Seanóir: (60 agus os a chionn): €8
 • Páiste (12-17): €5
 • Páiste (páiste faoi 12 bliain d’aois): Saor in Aisce
 • Mac Léinn :(Aitheantas mic léinn bailí ag teastáil): €5
 • Teaghlach:(Beirt fhásta & cúigear páiste in aois 12–17): €25

Taispeántas An Ionaid Chuairteoirí Amháin

 • Duine Fásta: €5
 • Seanóir: (60 agus os a chionn): €4
 • Páiste: (12-17): €3
 • Páiste: (páiste faoi 12 bliain d’aois): Saor in Aisce
 • Mac Léinn: (Aitheantas mic léinn bailí ag teastáil): €3
 • Teaghlach:(Beirt fhásta & cúigear páiste in aois 12–17): €13

Tá méid na dticéad ar fáil an-teoranta.

Tá sé riachtanach ticéid a chur in áirithe roimh ré. Caithfidh ticéad a bheith ag gach cuairteoir lena n-áirítear leanaí / naíonáin.

Is féidir áirithint a dhéanamh ar líne suas le 30 lá roimh an gcuairt.

Ba chóir do úsáideoirí cathaoireacha rothaí nó cuairteoirí a dteastaíonn cúnamh speisialta uathu, ríomhphost a sheoladh chuig brunaboinne@opw.ie sula gcuirtear in áirithe iad.

 

Áirithiní grúpa (15-24 ticéad) Seol ríomhphost chuig: brunaboinne@opw.ie

Áirithint ar líne

Getting here

Dún Uabhair
Droichead Átha
Co. na Mí
A92 EH5C

Get Directions

Follow us

Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne – Sí an Bhrú agus Cnóbha

Is é Láithreán Oidhreachta Domhanda Bhrú na Bóinne an tírdhreach is saibhre in Éirinn ó thaobh na seandálaíochta de agus suite taobh istigh de lúb sa Bhóinn.

Tá cáil ar Bhrú na Bóinne as tuamaí pasáiste iontacha réamhstairiúla Chnóbha, Shí an Bhrú agus Dhubhadh a tógadh thart timpeall ar 3200RC. Tá na foirgnimh shearmanacha seo i measc na suíomhanna Neoiliteacha is tábhachtaí ar domhan agus is iontu atá an bailiúchán is mó d’ealaín mheigiliteach in iarthar na hEorpa.

Ionad Cuairteoirí, Sí na Bhrú agus Cnóbha

Is é Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne ceann tosaigh gach uile chuairt a thugtar ar Shí an Bhrú agus ar Chnóbha. Is é taispeántas an Ionad Chuairteoirí eispéireas cuairteoirí atá go hiomlán idirghníomhach ina bpléitear an cultúr, an tírdhreach agus na séadchomharthaí ón tréimhse neoiliteach ag Brú na Bóinne.

Tugtar na cuairteoirí go dtí na séadchomharthaí seo ar bhus tointeála agus réamh-áirinthint riachtanach. Ní gá áirithint a dhéanamh roimh ré don Ionad Cuairteoirí amháin.

 

Tá 3 cinn de roghanna turais ar fail:

Roghanna Turas

Tá 4 cin de roghanna turais ar fail:

 1. Turas Bhrú Na Bóinne + Sheomra Shí An Bhrú*

Cuairt ar an taobh amuigh de Shí an Bhrú agus Cnóbha

Tá turas faoi threoir ar an seomra i Sí an Bhrú

Tá taispeántais ag Cnóbha agus ag an Ionad Cuairteoirí san áireamh

Rochtain Lagaithe

*Níl an turas seo ar fail tar éis 2 Samhain

 

 1. Turas Cnóbha + Taispeántas*

Cuairt ar Chnóbha

Tá taispeántais ag Cnóbha agus ag an Ionad Cuairteoirí san áireamh

Níl aon teacht ar na seomraí ag Cnóbha

Rochtain Lagaithe

*Níl an turas seo ar fail tar éis 2 Samhain

 

 1. Turas Shí An Bhrú + Taispeántas

Cuairt ar Shí an Bhrú

Tá taispeántas ag an Ionad Cuairteoirí san áireamh

Tá an Seomra san áireamh

Rochtain Lagaithe

 

 1. Taispeántas An Ionaid Chuairteoirí amhain

Níl cuairt ar na séadchomharthaí san áireamh

(Níl na ticéid seo ar fáil le háirithint roimh ré)

Uaireanta oscailte Ionad Cuairteoirí:

Lúnasa 9:00 – 17:45

Meán Fómhair 9:00 – 17:15

Deireadh Fómhair 9:30 – 16:45

Samhain 9:00 – 16:15

Nollaig 9:00 – 16:15*

*Gnáthroghanna turas ar fionraí agus oscailt níos luaithe ar mhaidineacha Ghrianstad an Gheimhridh (18 – 23 Nollaig)

Dúnta an 24 – go dtí an 27 Nollaig, agus an dá dháta sin san áireamh

 

Ní mór do ghrúpaí de 15 – 24 nó níos mó ceann dár sliotáin ama do ghrúpaí a chur in áirithint roimh ré ach ríomhphost a chur chuig brunaboinne@opw.ie chun fáil amach faoi na sliotáin ama atá ar fáil.

Dubhadh

Is féidir le cuairteoirí a dteastaíonn uatha Dubhadh a fheiceáil teacht ar chúl an tséadchomhartha go díreach ón N51. Ní féidir teacht air tríd an Ionad Cuairteoirí.

 

 

 

 

 

Uaireanta Oscailte

Fógra

Nil rochtain do chách ann. Teigh i dteaghmháil linn roimh teacht ar cuairt má tágá le cunamh speisialta nó má tá fadhbanna luaineachta i gceist.

Tá an pasáiste agus an seomra ag Sí an Bhrú íseal agus cúng. B’fhéidir nach bhfuil siad oiriúnach do chuairteoirí a bhfuil clástrafóibe nó fadhbanna soghluaisteachta acu –  Má bhíonn aon imní ort déan teagmháil linn roimh ré le do thoil.

 

Is suíomh an-ghnóthach é Brú na Bóinne.

 

Tá líon na ticéid don turais teoranta.

 

D’fhéadfadh moill fhada a bheith ar chuairteóirí nó gan rochtain a fháil ar na suíomhanna.

Ní ráthaítear rochtain gan ticéid réamh-áirithinte.

 Níl roctain  ar na seomraí ag Cnóbha

 Tá na séadchomharthaí amuigh faoin aer gan aon foscadh. Caith éadaí atá oiriúnach don aimsir

 

Grianghrafadóireacht: Níl cheadaítear sa phasáite agus sa seomra ag Sí an Bhrú. Tá ceadúnas ag teastáil le haghaidh grianghraf agus scannán a úsáidfear ar bhonn tráchtála.

Níl cheadaítear bagáiste taobh istigh de Shí an Bhrú. Ní mór do chuairteoiri iad a fhágáil sna coimeádáin sábháilte a chuirtear ar fáil

D’fhéadfadh go mbrathfadh oscailt láithreán de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí ar an aimsir agus chun sábháilteacht agus folláine gach duine a dheimhniú, d’fhéadfaí go mbeadh rochtain faoi réir athuithe ar gearrfhógra. Déanfar gach iarracht chun na hiaimh seo a fhógairt roimh am ach má tá aon amhras ort, déan seiceáil leis an láthair le do thoil le haghaidh a Stádas Oscailte/Dúnta.

 

Teagmháil

Dún Uabhair
Droichead Átha
Co. na Mí
A92 EH5C

041 988 0300

Tabhair cuairt anseo

Is é Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne ceann tosaigh gach uile chuairt a thugtar ar Shí an Bhrú agus ar Chnóbha. Ná téigh díreach go dtí na séadchomharthaí toisc nach ligfear isteach iontu tú. Tugtar na cuairteoirí go dtí na séadchomharthaí ar bhus tointeála.

Oscail suíomh i Google Maps

Roghnaigh modh taistil

Áiseanna

 • Clostreoir chun taispeántas
 • Seomra Gléasta Páiste
 • Páirceáil Rothar
 • Siopa Leabhar
 • Caifé
 • Carrchlós
 • Taispeántais ag athrú
 • Páirceáil cóiste
 • Ionad Imeachtaí
 • Taispeántas
 • Siopa bronntanas
 • Ardaitheoir
 • Músaem
 • Limistéar Picnice
 • Leithris
 • Leithreas inrochtana
 • Wi-Fi

Srianta

 • Is trí Ionad Cuairteoirí Bhrú na Bóinne atá gach iontráil chuig Sí an Bhrú agus Cnóbha
 • Madra treorach amháin

Achmhainní

Treoir Shóisialta

Íoslódáil, priontáil agus léigh ár dtreoir shóisialta (PDF) faoi chuairt a thabhairt ar Brú na Bóinne. Cuideoidh sé seo le cuairteoirí céaduaire, teaghlaigh agus daoine faoi mhíchumas forbartha agus foghlama ullmhú le haghaidh cuairte ar Brú na Bóinne.

Download the Brú Na Boinne Outside Covid social story

Acmhainní Oideachais

Suíomhanna cóngarach

B’fhéidir gur mhaith leat freisin

Cárta Oidhreachta

Rochtain gan teorainn ar ár n-oidhreacht

Tuilleadh eolais

Bí ar ár liosta seoltaí

Bí suas chun dáta ar ár nuacht, imeachtaí, gníomhaíochtaí agus foilseacháin.

Seol